Nawigacja

Aktualności

Katowicki IPN upamiętnił 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

13 grudnia 1981 r. nad ranem radio PRL nadało wystąpienie Wojciecha Jaruzelskiego informujące o „ukonstytuowaniu się” Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu stanu wojennego na terenie PRL. Według orzecznictwa polskiego wymiaru sprawiedliwości z okresu po 1989 r. tryb wprowadzenia stanu wojennego był niezgodny nawet z narzuconym przez reżim komunistyczny porządkiem prawnym.

Działania Oddziału IPN w Katowicach w 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce:

  • 1 grudnia 2022 roku w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach odbyły się zajęcia dla Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach na temat „Aspekty prawne wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”. Zajęcia prowadziła dr Kornelia Banaś (OBEN Katowice).
  • 2 grudnia 2022 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach odbyły się zajęcia dla Szkoły Podstawowej w Pyskowicach pt. „Stan wojenny w Polsce - władza a społeczeństwo”. Prowadzenie dr Kornelia Banaś (OBEN Katowice).
  • 5 grudnia 2022 r. dr Angelika Blinda (OBEN IPN Katowice) wygłosiła wykład „Represje stanu wojennego” dla uczniów w II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wróblewskiego w Gliwicach.
  • 10 grudnia 2022 r. w Bielsku-Białej odbyła się po raz piąty historyczna gra miejska „Tropami Solidarności”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez: Stowarzyszenie „Podbeskidzie Wspólna Pamięć“ wraz z „Solidarnością“ Regionu Podbeskidzie i Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz we współpracy z bielskim biurem IPN. Gra ma na celu upamiętnienie tragicznej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a zwłaszcza wszystkich osób, których dotknęły represje tamtego czasu.
  • 13 grudnia 2022 r., o godz. 13.00 w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach, przy ul. św. Jana 10 (3 piętro) odbył się wykład dr. Przemysława Piątka (OBBH IPN Katowice) „Praktyczny wymiar represji karnych stanu wojennego wobec strajkujących górników na terenie byłego województwa katowickiego“.
  • 16 grudnia 2022 r. przy Krzyżu-Pomniku Górników przy Kopalni „Wujek” odbyły się obchody 41. rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek”. W uroczystości wziął udział dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.
  • 16 grudnia 2022 r. Instytut Pamięci Narodowej uhonorował Dziewięciu z Wujka. W 41. rocznicę tragicznych wydarzeń pod kopalnią Wujek, przedstawiciele IPN odwiedzili groby oraz miejsca upamiętnienia górników poległych podczas pacyfikacji KWK „Wujek”, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Akcja organizowana została we współpracy Oddziałów IPN w: Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie.
do góry