Nawigacja

Czasypismo

Półrocznik, mający za zadanie popularyzację badań historycznych nad XX-wiecznymi dziejami Górnego Śląska i obszarów sąsiednich. Szczególny nacisk położono na problematykę funkcjonowania systemów totalitarnych – nazizmu i komunizmu i ich oddziaływania na społeczeństwo regionu. Wynika to z misji Instytutu Pamięci Narodowej – wydawcy tego pisma. Nie oznacza to jednak zawężenia tematyki wyłącznie do kwestii politycznych – przeciwnie, celem pisma jest ukazanie możliwe szerokiego spektrum zjawisk – sfery kultury, religii, gospodarki, życia codziennego, obyczajowości.

Redakcja: Adam Dziurok (redaktor naczelny), Robert Ciupa, Adam Dziuba, Sebastian Rosenbaum (sekretarz redakcji), Andrzej Sznajder, Bogusław Tracz
Wydawca: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach

„CzasyPismo” na Facebooku: https://www.facebook.com/CzasyPismo 

Wybierz Strony

do góry