Nawigacja

Aktualności

Wykład dr. Przemysława Piątka „Praktyczny wymiar represji karnych stanu wojennego wobec strajkujących górników na terenie byłego województwa katowickiego“ – Katowice, 13 grudnia 2022

13 grudnia 2022 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach, przy ul. św. Jana 10 (3 piętro) odbył się wykład dr. Przemysława Piątka (OBBH IPN Katowice) „Praktyczny wymiar represji karnych stanu wojennego wobec strajkujących górników na terenie byłego województwa katowickiego“.

Przedmiotem prelekcji były zagadnienia obrazujące jeden ze sposobów działań organów państwa komunistycznego wobec osób, które w drodze strajków m.in. sprzeciwiały się wprowadzeniu stanu wojennego. Dotyczy to zastosowania wobec strajkujących jednych z najbardziej drastycznych ówczesnych represji polegających na pozbawianiu ludzi wolności „w majestacie prawa“, czyli przy zastosowaniu przepisów karnych dekretu o stanie wojennym. Zaprezentowane zostały niektóre problemy dotyczące stosowania rygorystycznych regulacji tzw. trybu doraźnego oraz rozstrzygnięcia, jakie zapadały w wyrokach Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu orzekającego w sprawach strajkujących górników kopalń węgla kamiennego na terenie byłego województwa katowickiego .

Wydarzeniem towarzyszącym była prezentacja wystawy elementarnej „Stan wojenny 1981–1983”, przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. Wystawa prezentuje podstawowe informacje dotyczące okresu stanu wojennego w PRL.

Fotografie pochodzą ze zbiorów krajowych i zagranicznych, m.in. Archiwum Confédération française démocratique du travail, Ośrodka Pamięć i Przyszłość, Ośrodka KARTA, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności oraz Archiwum IPN.

  • Wystawa „Stan wojenny 1981–1983”.
    Wystawa „Stan wojenny 1981–1983”.
  • Wykład dr. Przemysława Piątka „Praktyczny wymiar represji karnych stanu wojennego wobec strajkujących górników na terenie byłego województwa katowickiego“.
    Wykład dr. Przemysława Piątka „Praktyczny wymiar represji karnych stanu wojennego wobec strajkujących górników na terenie byłego województwa katowickiego“.

Wstęp wolny!

do góry