Nawigacja

Aktualności

Uroczystość odsłonięcia tablicy informacyjnej upamiętniającej kadetów – uczestników III powstania śląskiego – Katowice, 22 listopada 2021

22 listopada 1918 r. Lwów - w wyniku ofensywy wojsk polskich - został ostatecznie uwolniony od oddziałów ukraińskich, które 3 tygodnie wcześniej dokonały agresji na to polskie miasto, a teraz zostały z niego zupełnie wyparte. Znakiem zwycięstwa - obrony polskości Lwowa i jego powrotu do państwa polskiego - stała się biało-czerwona chorągiew, którą rankiem tego dnia na ratuszu miasta Zawsze Wiernego Polsce wywiesił por. Roman Abraham, jeden z walecznych obrońców Lwowa

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. została uroczyście odsłonięta tablica informacyjna poświęcona kadetom lwowskim przez: dr. Andrzeja Sznajdera, dyrektora Oddziału IPN w Katowicach, Mariusza Skibę, wiceprezydenta miasta Katowice, Antoniego Wilgusiewicza, inicjatora upamiętnienia i Jolantę Ścibior, członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”w Katowicach. W wydarzeniu wzięli udział przedstawicie samorządu, mieszkańcy os. Tysiąclecia oraz poczet sztandarowy XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach. Uczniowie byli ubrani w kopie mundurów kadetów lwowskich.

Tablica poświęcona jest kadetom z Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie oraz Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie. Część z nich uczestniczyła w III powstaniu śląskim, biorąc udział w walkach m.in. pod Górą Św. Anny. Tablica została odsłonięta na Skwerze Kadetów Lwowskich, znajdującym się na os. Tysiąclecia w Katowicach, którą to nazwę nadano uchwałą Rady Miasta Katowice z 16 września 2015 r. na wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddziału w Katowicach. Inicjatorami powstania tablicy, której fundatorem jest Oddział IPN w Katowicach, byli katowiccy lwowianie i kresowianie. Zgody i pomocy w realizacji przedsięwzięcia nie odmówił również Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”, opiekujący się terenem osiedla i sprawami około 20 tys. jego mieszkańców.

Uroczystość odbyła się z okazji 103. rocznicy obrony Lwowa (1-22 listopada 1918 r.). Wydarzenie to miało niebagatelny wpływ na odbudowę niepodległego państwa polskiego. Po odsłonięciu tablicy uczestnicy udali się do siedziby SM „Piast”, gdzie wysłuchali prelekcji prof. dr. hab. Stanisława Niciei pt. Czyn i legenda orląt lwowskich oraz występu Chóru Mieszanego „Ogniwo” z Katowic.  

do góry