Nawigacja

Aktualności

Zmarł Jerzy Wartak (1947–2018)

  • Jerzy Wartak (1947–2018)

We wtorek, 11 grudnia 2018 r., odszedł Jerzy Wartak, jeden z przywódców strajku w KWK „Wujek” w Katowicach w grudniu 1981 r., działacz śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Urodził się 16 czerwca 1947 r. w Dąbrowie Górniczej.

W niezależną działalność zaangażował się we wrześniu 1980 r., uczestnicząc w strajku w KWK „Wujek” w Katowicach. Następnie był członkiem NSZZ „Solidarność”. Podczas strajku w kopalni w grudniu 1981 r. przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego wszedł w skład Komitetu Strajkowego. Internowany 23 grudnia 1981 r., był przetrzymywany w areszcie KM i KW MO w Katowicach i ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. 2 stycznia 1982 r. został aresztowany, osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach, a 9 lutego 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach skazał go na 3,5 roku pozbawienia wolności. Przebywał kolejno w Areszcie Śledczym w Katowicach, zakładach karnych w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku. Na wolność wyszedł 17 maja 1983 r.

Aktywnie angażował się w działalność związkową i społeczną. W latach 1989–1995 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej „Solidarności” w kopalni „Wujek”. W latach 1989–2006 był członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek w Katowicach Poległych 16 XII 1981/Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek w Katowicach Poległych 16 XII 1981. W latach 1996–1999 delegat na kolejne Walne Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

W 2006 r. prezydent RP Lech Kaczyński uhonorował go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć Jego pamięci!

do góry