Nawigacja

Aktualności

VIII posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach

12 grudnia 2018 r. delegacja KOPWiM udała się pod Pomnik - Krzyż Górników Kopalni „Wujek”, złożyła kwiaty i zapaliła  9 zniczy symbolicznie oddając hołd poległym tam górnikom. 

Następnie w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Katowicach im. H. Sławika rozpoczęło się VIII posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach.

Po otwarciu obrad minutą ciszy uczczono pamięć Jerzego Wartaka, jednego z przywódców strajku w KWK „Wujek” w Katowicach w grudniu 1981 r.

           

Pierwszym punktem spotkania było omówienie propozycji upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej w Tychach w szczególności Oddziałów Egzekucyjnych ZWZ i AK. Sprawę zreferował Pan dr Andrzej Drogoń. Po szczegółowej analizie, Komitet uznał za zasadne i celowe podjęcie działań zmierzających do upamiętnienia czynu niepodległościowego oddziałów ZWZ i AK działających w rejonie tyskim. Następnie Komitet podjął decyzję o połączeniu Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej z Komisją Historyczną. Jej nowym przewodniczącym została Pani Barbara Adamczyk. W związku ze śmiercią śp. Włodzimierza Kapczyńskiego dokonano również wyboru nowego przewodniczącego Komisji ds. Wyróżnień, którym został Pan prof. dr hab. Antoni Barciak. Kolejnym punktem programu było przedstawienie przez Pana Jana Kwaśniewicza zrealizowanych przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach w 2018 roku nowych upamiętnień, a także sfinansowanych przez Biuro remontów grobów wojennych i pomników. Na zakończenie posiedzenia członkowie Komitetu podzielili się opłatkiem.

do góry