Nawigacja

Aktualności

Zmarł ppłk Henryk Czerwiński ps. „Czart”

13 maja 2022 r. w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Katowicach, ul. Murckowskiej 9 została odprawiona msza św. w intencji zmarłego. Śp. ppłk Henryk Czerwiński spoczął w kwaterze żołnierzy Armii Krajowej na tamtejszym cmentarzu. W uroczystości pogrzebowej wziął udział dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach. Pośmiertnie ppłk H. Czerwiński został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

8 maja 2022 r., w wieku 98 lat, zmarł ppłk Henryk Czerwiński ps. „Czart”, żołnierz 72 pułku piechoty Armii Krajowej Ziemi Radomskiej oraz wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Henryk Czerwiński urodził się w 1924 roku w Brzezie.

Od grudnia 1942 r. do stycznia 1945 działał w Okręgu Radom – Kielce Armii Krajowej - Inspektorat Radomsko. Przysięgę złożył 20 grudnia 1942 r. przed komendantem placówki Wola Lipieniecka. Do czerwca 1943 r. był członkiem placówki AK Wola Lipieniecka. Następnie do maja 1944 r. był żołnierzem oddziału dywersyjno-szkoleniowego pozostającego w dyspozycji Referatu Szkoleniowego Obwodu Radom. Do połowy stycznia 1945 r. był w oddziale leśnym “Cypriana” jako żołnierz osłony dowódcy – kpt. Krzysztofa Hofmana (ps. “Cyprian”). Henryk Czerwiński był uczestnikiem Akcji “Burza”. Walczył w bitwach pod Gałkami, Huciskiem i Trzebaniami. Brał też udział w szeregu akcji dywersyjnych.

Henryk Czerwiński był odznaczony następującymi medalami: Medal Wojska (Londyn, 1948 r., nr legit 44917), Krzyż Partyzancki (1983 r.), Krzyż Armii Krajowej (Londyn, 1989 r., nr legit. 44161), Medal Zwycięstwa i Wolności (1982 r.), Odznaka Akcji „Burza” (1996 r.), Medal „Pro Memoria” (2005 r.), Złota Odznaka Zasługi ŚŻZAK (2009 r.), Medal Edukacji Narodowej (2018 r., za wieloletnią pracę z młodzieżą szkolną, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania), Certyfikat Honorowy Człowiek Wolności i Niepodległości Stowarzyszenia Pamięć Jastrzębska (27.02.2020 r., za udział i zaangażowanie w walkę o wolną Rzeczpospolitą Polską i budowanie Demokratycznej Ojczyzny), Dyplom Uznania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wrzesień 2020 r., w uznaniu za działania związane z ochroną pamięci i kultury narodowej), Medal Pamiątkowy Człowiek Wolności i Solidarności Stowarzyszenia Pamięć Jastrzębska (2022 r., w uznaniu za udział w wyzwoleniu Polski spod reżimu sowieckiego i komunistycznego), Srebrny Medal za zasługi dla Obronności Kraju (01.02.2022 r.), Medal ,,Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” (21.03.2022 r., nr leg. 326). Rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gliwicach został uprawniony do noszenia Odznaki pamiątkowej WKU Gliwice (informację podajemy za portalem Bohaterowie Niepodległej,-http://bohaterowieniepodleglej.pl/lagiernicy/entry/1108/)

Henryk Czerwiński od wielu lat uczestniczył w uroczystościach organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Pomimo zaawansowanego wieku z niewyczerpaną energią brał aktywny udział w spotkaniach z młodzieżą, obchodach rocznicowych związanych z Armią Krajową, wernisażach wystaw. Przyczynił się do powstawania Szkolnych Klubów Historycznych AK w Sosnowcu (których jest najwięcej w skali całego kraju). Był świadkiem historii, który dbał o to, żeby pamięć o tym, co najważniejsze, przetrwała. Przez wiele lat był związany z Katowicami, w których mieszkał.

Cześć Jego pamięci!

 • Ppłk Henryk Czerwiński. Fot. Monika Kobylańska/IPN
  Ppłk Henryk Czerwiński. Fot. Monika Kobylańska/IPN
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
 • Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
  Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko
do góry