Nawigacja

Aktualności

Zmarł Wiktor Ostrowski

Msza pogrzebowa została odprawiona 13 maja 2022 r., o godz. 13.30 w kościele p.w. św. Wojciecha w Wiązownej (woj. mazowieckie), przy ul. Kościelnej 65.

  • Wiktor Ostrowski
    Wiktor Ostrowski

5 maja 2022 r. odszedł Wiktor Ostrowski, działacz śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, Konfederacji Polski Niepodległej, Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, odznaczony m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności.

Urodził się 31 stycznia 1958 r. w Węgorzewie.

W niezależną działalność zaangażował się w 1980 r. jako górnik Kopalni Węgla Kamiennego Pstrowski w Zabrzu. W stanie wojennym internowany. We wrześniu 1982 r. w ramach represji powołany został do wojskowego obozu specjalnego w Jarosławiu, w którym przebywał do grudnia 1982 r. Był kolporterem hurtowym podziemnych wydawnictw na terenie województwa katowickiego (pism „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Arka”, książek wydawnictw Rytm, NOWa, Krąg, CDN i in.). W latach 1985–1989 uczestniczył w Ruchu Wolność i Pokój. W latach 1988–1989 był współpracownikiem tzw. Sieci K (struktury zbierającej informacje o wydarzeniach w regionie na potrzeby Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność) oraz wydawnictwa Wokół Nas, m.in. jako kolporter i redaktor pisma KOS Gliwice „Wybór. Pismo Przyjaciół Solidarności”. W lutym 1989 r. uczestniczył w Zgromadzeniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie. W latach 1989 – 1990 był członkiem RKW. W 1989 członek Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego. W 1990 w komitecie wyborczym Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich.

W 2013 r. odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności.

Cześć Jego pamięci!

do góry