Nawigacja

Aktualności

Dr Tomasz Kurpierz z katowickiego IPN otrzymał nagrodę Klio za książkę „Henryk Sławik 1894-1944. Biografia socjalisty“

Tradycyjnie pierwszego dnia Targów Książki Historycznej, które odbywają się w dniach 25–28 listopada 2021 r. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, ogłoszono laureatów tegorocznej Nagrody Klio – konkursu na najlepszą książkę historyczną roku. Jury nagrody Klio po rozpatrzeniu zgłoszonych przez 105 wydawnictw 288 propozycji książek wydanych w latach 2020-2021, postanowiło przyznać nagrody w 4 kategoriach: autorskiej, monografii naukowej, edytorskiej i varsaviana.

Nagrodę I stopnia w kategorii „monografia naukowa“ otrzymał dr Tomasz Kurpierz za książkę „Henryk Sławik 1894-1944. Biografia socjalisty“. Warto przypomnieć, że 9 września 2021 r. historyk został nagrodzony przez prezydenta Katowic w dziedzinie kultury.

Książka przedstawia społeczną, zawodową i polityczną działalność Henryka Sławika (1894–1944). Urodził się w Szerokiej na Górnym Śląsku, w rodzinie chłopskiej. Przed 1914 r. pracował jako robotnik m.in. w Altonie k. Hamburga,  w czasie I wojny światowej był żołnierzem armii niemieckiej i jeńcem w obozie na Syberii. Po 1918 r. walczył w powstaniach śląskich i aktywnie uczestniczył w kampanii przed plebiscytem mającym zadecydować o przynależności państwowej tego regionu. W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. dynamicznie działał na Górnym Śląsku w Polskiej Partii Socjalistycznej, był wieloletnim redaktorem „Gazety Robotniczej”, radnym miejskim i członkiem Śląskiej Rady Wojewódzkiej, prezesem Syndykatu Dziennikarzy Polskich Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz członkiem wielu komitetów i towarzystw społecznych. W 1939 r. los rzucił go, podobnie jak kilkadziesiąt tysięcy polskich uchodźców, na Węgry, gdzie na skutek niezwykłego splotu wydarzeń stanął na czele polskiego komitetu. Współpracował zwłaszcza ze swym przyjacielem Józsefem Antallem, wysokim urzędnikiem w tamtejszym MSW. Znakomicie organizując jawną i tajną opiekę nad rzeszą wojennych uciekinierów, obaj przyczynili się do uratowania tysięcy osób, w tym wielu polskich Żydów. Po wkroczeniu Niemców na Węgry w marcu 1944 r. Sławik musiał się ukrywać, wpadł jednak w ręce hitlerowców i po brutalnym śledztwie został wywieziony do obozu w Mauthausen-Gusen. Tam 23 sierpnia 1944 r. powieszono go wraz z kilkoma jego współpracownikami. W 1990 r. uhonorowany został tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, a w 2010 r. odznaczony Orderem Orła Białego.

  • Książka „Henryk Sławik 1894-1944. Biografia socjalisty“.
    Książka „Henryk Sławik 1894-1944. Biografia socjalisty“.

Tomasz Kurpierz - absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr historii, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach, zajmuje się m.in. historią polityczną i społeczną Górnego Śląska w XX wieku oraz biografistyką, autor i współautor kilku książek, m.in. Henryk Sławik 1894–1944. Biografia socjalisty, Katowice-Warszawa 2020; Zygmunt Lasocki 1867–1948. Między polityką a działalnością społeczną, Toruń 2009; „Solidarność” śląsko-dąbrowska 1980–1981. Szkic do monografii i dokumenty własne (współautor Jarosław Neja), Katowice 2012; Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980–1989, Katowice 2012; Wypatrując Andersa. Konspiracja niepodległościowa w województwie śląskim 1945–1948, Katowice-Warszawa 2019 (współautorzy Adam Dziuba, Dariusz Węgrzyn).

Nagroda KLIO została przyznana po raz dwudziesty siódmy. Ustanowiono ją w 1995 roku staraniem Porozumienia Wydawców Książki Historycznej. Przyznawana jest dorocznie polskim autorom oraz wydawcom za wkład w popularyzację historii. Organizatorami Nagrody Klio są Porozumienie Wydawców Książki Historycznej i Fundacja Historia i Kultura.

  • Tomasz Kurpierz
    Tomasz Kurpierz

 

do góry