Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 3: Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy”

Zapraszamy na spotkania promocyjne w Warszawie i Opolu.

29 listopada 2021 o godz. 16.45 w Kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3, w budynku 23, w sali 201 odbyła się promocja książki „Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 3: Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy”, pod red. dr. hab. Adama Dziuroka i dr. Bernarda Linka.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Historii UKSW, Oddział IPN w Katowicach oraz Instytut Śląski w Opolu. Promocję z udziałem dr. hab. Adama Dziuroka i dr. Bernarda Linka prowadził dr Adam Buława.

Trzeci tom z serii „Górny Śląsk w Polsce Ludowej”, wydawanej wspólnie przez katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i opolski Instytut Śląski i przybliżającej wybrane aspekty przemian politycznych, społecznych i kulturalnych na powojennym Górnym Śląsku nosi podtytuł „Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy”. Zamieszczone w tomie artykuły koncentrują się na trzech podstawowych typach migracji: przymusowych przemieszczeniach powojennych, przyjazdach w poszukiwaniu lepszych warunków życia i wyjazdach wymuszonych politycznie. Zaproponowany podział jest jednak dość płynny, gdyż u genezy niektórych ruchów tkwiły często zarówno motywy narodowe, polityczne, a także ekonomiczne (np. tzw. II repatriacja czy tzw. akcja łączenia rodzin). Zagadnienia te wyznaczyły też strukturę niniejszej publikacji. Pierwsza cześć omawia wysiedlenie ludności niemieckiej oraz deportacje ludności górnośląskiej na Wschód. Przybliża również obie tzw. repatriacje Polaków ze Wschodu. Druga część prezentuje dwie akcje łączenia rodzin oraz przyjazdy Polaków z Francji i w poszukiwaniu pracy. Część „polityczna” przedstawia usuwanie kapłanów katolickich i sióstr zakonnych z Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego oraz z diecezji katowickiej, a także działania komunistycznego aparatu na rzecz emigracji opozycji politycznej na początku lat 80. XX w. oraz elit mniejszości niemieckiej. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych tomów, studia wzbogacają fragmenty różnych źródeł, które nie tylko „dopowiadają”, ale też nadają często bardziej indywidualny i szczegółowy charakter opisywanym wydarzeniom.

1 grudnia 2021 r. odbyła się promocja publikacji w Ogrodzie WBP w Opolu (ul. Piastowska 20). W programie: prezentacja tomu: dr Bernard Linek (Instytut Śląski), wykład okolicznościowy „Pierwsza akcja łączenia rodzin na Górnym Śląsku” – dr hab. prof UO Adrianna Dawid. Moderacja spotkania: dr hab. Piotr Pałys.

  • Promocja książki pt. Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 3: Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy – Opole, 29 listopada 2021
    Promocja książki pt. Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 3: Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy – Opole, 29 listopada 2021
  • Promocja książki pt. Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 3: Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy w Opolu.
    Promocja książki pt. Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 3: Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy w Opolu.
do góry