Nawigacja

Książki – Katowice

Pamięć Kresów – Kresy w Pamięci

  • Pamięć Kresów – Kresy w Pamięci
    Pamięć Kresów – Kresy w Pamięci

Pamięć Kresów – Kresy w pamięci, red. Bogusław Tracz, IPN, Muzeum w Gliwicach, Katowice-Gliwice-Warszawa 2019, 392 s., ISBN: 978-83-8098-662-6

Publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Muzeum w Gliwicach, która odbyła się w dniach 25–27 października 2017 r. w Gliwicach. Wzięli w niej udział historycy, socjologowie, politolodzy, literaturoznawcy i reprezentanci innych dziedzin humanistyki, którzy zaprezentowali fenomen szeroko rozumianej „pamięci Kresów” w czasach PRL, prób jej rekultywacji w pierwszych latach transformacji i obecności w różnorodnych dyskursach współczesności. Na publikację składa się 21 artykułów naukowych, poprzedzonych wstępem. Książka posiada ponadto noty o autorach, wykaz skrótów i indeks osób. 

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry