Nawigacja

Książki – Katowice

Rok 1922 na Górnym Śląsku. Granice – administracja – społeczeństwo

Rok 1922 na Górnym Śląsku. Granice – administracja – społeczeństwo, red. Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki, Katowice-Warszawa 2019, 188 s., ISBN: 978-83-8098-612-1

Publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach 14 czerwca 2017 r. pt. „Rok 1922 na Górnym Śląsku – granice, administracja, społeczeństwo” z okazji 95. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej.

Ideą konferencji było spojrzenie na narodziny i początki województwa śląskiego z możliwie wielu perspektyw, zarówno w ujęciu prawnym, jak i z perspektywy studium przypadku. Dla uzupełnienia obrazu jeden z artykułów ukazuje również sytuację w 1922 r. w tej części regionu, która po podziale pozostała w Rzeszy Niemieckiej. Pokłosiem konferencji jest niniejszy tom. Składają się nań artykuły ośmiu autorów zajmujących się od lat problematyką dziejów Górnego Śląska.

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry