Nawigacja

Książki – Katowice

Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Tom 1. Przełomy i zwroty

  • Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Tom 1. Przełomy i zwroty
    Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Tom 1. Przełomy i zwroty

Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Tom 1. Przełomy i zwroty, red. Adam Dziurok, Bernard Linek, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Katowice 2017, 304 s., ISBN: 978-83-8098-101-0

Projekt „Górny Śląsk w Polsce Ludowej” stanowi próbę syntetycznego i przystępnego opracowania różnych aspektów najnowszych dziejów regionu. Pierwszy tom serii, zatytułowany Przełomy i zwroty, zawiera 13 tekstów opisujących górnośląską specyfikę, regionalne uwarunkowania oraz reperkusje kluczowych wydarzeń w dziejach systemu komunistycznego i Polski w latach 1945–1989. Znajdziemy tu m.in. teksty o „polskich miesiącach” (1956, 1968, 1970, 1980, 1981, 1989) na Górnym Śląsku, tzw. wyzwoleniu przez Armię Czerwoną i początkach władzy komunistycznej, obchodach milenijnych i wizycie Jana Pawła II w regionie. Artykuły zostały wzbogacone o teksty źródłowe oraz bogatą ikonografię.

Mamy nadzieję, że publikacja, prezentując stan wiedzy o okresie Polski Ludowej na Górnym Śląsku, przyczyni się do szerszej refleksji nad dziejami regionu w czasie komunizmu i umożliwi pełniejszą dyskusję o tożsamości mieszkańców Górnego Śląska.

do góry