Nawigacja

Książki – Katowice

Tarnogórska „Solidarność” 1980–1990

  • Tarnogórska „Solidarność” 1980–1990
    Tarnogórska „Solidarność” 1980–1990

Tarnogórska „Solidarność” 1980–1990,  red. Krzysztof Gwóźdź, Sebastian Rosenbaum, przy współpracy Roberta Ciupy, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Terenowa Sekcja NSZZ „Solidarność” Powiatu Tarnogórskiego, Katowice – Tarnowskie Góry 2016, 412 s. + 32 s. ilustr., ISBN 978-83-8098-104-1 (IPN), ISBN 978-83-942030-5-4 (ŚCWiS)

W latach „karnawału »Solidarności«” – od schyłku lata 1980 r. do 13 grudnia 1981 r. – w Tarnowskich Górach działały silne i liczne struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. To w jednym z tarnogórskich zakładów przemysłowych  („Fazos”) 21 sierpnia 1980 r. wybuchł pierwszy w województwie katowickim duży strajk, którego uczestnicy solidaryzowali się z postulatami politycznymi podniesionymi podczas strajku w Stoczni Gdańskiej. Także w okresie stanu wojennego w Tarnowskich Górach pojawiła się grupa aktywnych związkowców, którzy rzucili wyzwanie komunistycznym władzom, a w przełomowym roku 1989 zebrali się, by wziąć udział w walce wyborczej podczas wyborów czerwcowych. Niniejsza publikacja to pierwsza monografia historyczna, próbującą kompleksowo przedstawić wszystkie aspekty funkcjonowania Związku w długiej dekadzie wyznaczanej datami 1980–1990. To jednocześnie jedna z pierwszych tego typu prac poświęconych lokalnym strukturom NSZZ „Solidarność”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry