Nawigacja

Książki – Katowice

PZPR w województwie katowickim wobec NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1982

Jakub Kazimierski, PZPR w województwie katowickim wobec NSZZ „Solidarność" w latach 1980–1982, Katowice 2014, 360 s.

Chociaż wydarzenia i procesy zachodzące na Górnym Śląsku i w Zagłębiu w latach1980–1982 można uznać za typowe dla innych regionów kraju, a postawa katowickiej partii wobec NSZZ „Solidarność" w tym czasie nierozerwalnie sprzężona jest z zasadniczą linią postępowania centralnych władz PZPR wobec związku, to jednak województwo katowickie ze względu na potęgę i wielkość wojewódzkiej PZPR i regionalnej „Solidarności", skalę eskalacji konfliktów i stopień polaryzacji obu podmiotów społecznych może uchodzić za szczególnie wyrazisty przykład relacji między wojewódzkimi instancjami partyjnymi a niezależnym ruchem zawodowym. Dobitnie dowiodły tego dramatyczne wydarzenia na Śląsku i w Zagłębiu po 13 grudnia 1981 r. oraz skala kontestacji i oporu społecznego w województwie po wprowadzeniu stanu wojennego. Praca „PZPR w województwie katowickim wobec NSZZ »Solidarność« w latach 1980–1982" jest próbą prześledzenia postawy katowickiej PZPR wobec NSZZ „Solidarność" i analizą najważniejszych aspektów w stosunkach między partią komunistyczną a wolnymi związkami zawodowymi na terenie Śląska i Zagłębia. Jest także próbą odpowiedzi na pytanie, jakie podstawowe czynniki i jakie uwarunkowania miały decydujący wpływ na te stosunki.

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry