Nawigacja

Książki – Katowice

„Wśród wojennej nawałnicy”. Wspomnienia oficera z lat 1939–1945

  • „Wśród wojennej nawałnicy”. Wspomnienia oficera z lat 1939–1945
    „Wśród wojennej nawałnicy”. Wspomnienia oficera z lat 1939–1945

Władysław Krzyściak, Wśród wojennej nawałnicy. Wspomnienia oficera z lat 1939–1945, oprac. Łukasz Borkowski, Adam Kondracki, Wojciech Krupa, Jarosław Łabowicz, wstęp: Wojciech Krupa, Katowice 2014, 510 s.

Wspomnienia oficera Wojska Polskiego, Władysława Krzyściaka, zostały przygotowane i opracowane przez pracowników katowickiego OBUiAD wramach serii edycji źródeł. Autor wspomnień był zawodowym oficerem artylerii WP. Zebrał bogate doświadczenie wojskowe, walcząc w szeregach armii austriackiej podczas I wojny światowej, następnie w latach 1918–1920, uczestnicząc w walkach o niepodległość Polski na froncie ukraińskim i bolszewickim (m.in. w składzie pociągu pancernego „Smok"). W okresie międzywojennym służył w 8 i 21 pułku artylerii lekkiej; z tym drugim kpt Krzyściak jako dowódca II dywizjonu przeszedł szlak bojowy we wrześniu 1939 r. Po ucieczce z niemieckiej niewoli przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie walczył w składzie 2 Dywizji Strzelców Pieszych, następnie był internowany wSzwajcarii. Publikowane wspomnienia są zapisem jego przeżyć z lat 1939–1945.

W publikacji wykorzystano kilkaset zdjęć udostępnionych m.in. przez rodzinę W. Krzyściaka, a także archiwa polskie (Archiwum Akt Nowych,Centralne Archiwum Wojskowe, Instytut Pamięci Narodowej) i zagraniczne (Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg, Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie, Ministry of Defence APC Polish Historical Disclosures, Schweizerisches Bundesarchiv).

SPIS TREŚCI

Wstęp
Nota edytorska
Ironia „złotej jesieni"
Drogi odwrotu
Dramatyczna przeprawa
Karabin nie zawodzi
Ostatni bój mego września
Wolność – godna każdego ryzyka
Przez pięć granic – do szeregów
Z Węgier do szeregów Polskiego Wojska
Zawiedzione nadzieje
Polscy żołnierze – zawsze w awangardzie
Gościnność gospodarzy i rygory władz
Nie traciliśmy czasu na próżno
Przez Francję – za kanał La Manche
Emigracyjny finał
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk
Indeks geograficzny

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry