Nawigacja

Książki – Katowice

Rok 1920 na Górnym Śląsku. Alianci – kampania plebiscytowa – powstanie

  • Rok 1920 na Górnym Śląsku. Alianci – kampania plebiscytowa – powstanie
    Rok 1920 na Górnym Śląsku. Alianci – kampania plebiscytowa – powstanie

Rok 1920 na Górnym Śląsku. Alianci – kampania plebiscytowa – powstanie, red. Zbigniew Gołasz, Sebastian Rosenbaum, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum w Gliwicach, Warszawa – Katowice – Gliwice 2022, 336 s., ISBN 978-83-8229-562-7

Seria Wydawnicza Oddziału IPN w Katowicach

Niniejsza publikacja pokonferencyjna jest rodzajem monografii sytuacji panującej na Górnym Śląsku w 1920 r. Tematyczny punkt ciężkości pada w niej na kwestie obecności władz międzysojuszniczych i wojsk alianckich w regionie oraz nowe odsłony konfliktu polsko-niemieckiego, przede wszystkim II powstanie śląskie. Zagadnienia te są potraktowane z perspektywy ogólnej, regionalnej, ale także w formie lokalnych studiów przypadku (np. Gliwice, Mikołów, Tarnowskie Góry). Uzupełnieniem tych głównych tematów są studia przypadku, dotyczące m.in. nowo powołanej, polsko-niemieckiej Policji Plebiscytowej, sytuacji społeczności ewangelickiej, problemu tzw. ziemi hulczyńskiej jako obszaru konfliktu z Czechosłowacją, zaangażowania kolejarzy w Polskim Komisariacie Plebiscytowym, udziału duchownych lubelskich w kampanii plebiscytowej czy też biografii dowódców niemieckich freikorpsów.

Publikacja w ramach oddziałowego projektu badawczego IPN w Katowicach „Powstania śląskie 1919–1921”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry