Nawigacja

Książki – Katowice

Atlas Górnego Śląska 1919–1922. Wybór źródeł kartograficznych

  • Atlas Górnego Śląska 1919-1922. Wybór źródeł kartograficznych
    Atlas Górnego Śląska 1919–1922. Wybór źródeł kartograficznych

Atlas Górnego Śląska 1919–1922. Wybór źródeł kartograficznych, wybór, wstęp i opracowanie Grzegorz Bębnik, Michał Mączka, Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki, Katowice–Warszawa 2022, ISBN 978-83-8229-452-1

Seria Wydawnicza Oddziału IPN w Katowicach

Atlas jest pierwszą próbą przedstawienia materiału kartograficznego do dziejów powstań śląskich, plebiscytu, podziału regionu górnośląskiego (lata 1919–1922). Zamieszczono tu zarówno plany ważniejszych miast Górnego Śląska, jak również przykłady propagandowego wykorzystania kartografii, ponadto mapy z wynikami plebiscytowymi oraz plany i inne materiały kartograficzne o proweniencji wojskowej, głównie wytworzone przez formacje powstańcze. Wydawnictwo dzieli się na dwie części: zeszyt, zawierający wstęp, katalog map i planów oraz reprodukcje ok. 80 obiektów kartograficznych. Drugą część stanowi teka, zawierająca luźne reprodukcje ok. 30 map i planów w dużym formacie (A1 i A0). Prezentowane mapy i plany pochodzą z Archiwum Państwowego w Katowicach wraz z gliwickim oddziałem tegoż archiwum, Centralnego Archiwum Wojskowego (CAW) w Warszawie, Archiwum Państwowego w Opolu, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Biblioteki Narodowej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu i in. Publikacja adresowana jest zarówno do badaczy, nauczycieli, jak i do szerszego kręgu odbiorców niezajmujących się zawodowo historią.

Publikacja w ramach oddziałowego projektu badawczego IPN „Powstania śląskie 1919–1021”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry