Nawigacja

Książki – Katowice

Rok 1919 na Górnym Śląsku. Czas eskalacji konfliktów

  • Rok 1919 na Górnym Śląsku. Czas eskalacji konfliktów
    Rok 1919 na Górnym Śląsku. Czas eskalacji konfliktów

Rok 1919 na Górnym Śląsku. Czas eskalacji konfliktów, red. Krzysztof Gwóźdź, Sebastian Rosenbaum, IPN, Muzeum w Tarnowskich Górach, Warszawa – Katowice – Tarnowskie Góry 2021, 480 s., ISBN 978-83-8229-344-9  

Niniejszy tom pokonferencyjny jest kontynuacją wcześniejszego wydawnictwa Rok 1918 na Gónym Śląsku. Przełom społeczno-polityczny i jego konsekwencje 2020), zapowiada również kolejne tomy, które aktualnie są w przygotowaniu. Celem serii jest stworzenie próby monografii lat 1918–1922 na Górnym ŚLąsku, a więc w okresie polsko-niemieckiego konfliktu o ten region. Historia Górnego Śląska po I wojnie światowej dysponuje ogromną literaturą przedmiotu, jak może żaden inny okres w dziejach tego regionu. Publikacja zbiera głosy autorów średniego i młodszego pokolenia historyków, czynnych w rozmaitych instytucjach województw śląskiego i opolskiego – muzeach, archiwach, uniwersytetach, Instytucie Śląskim i Instytucie Pamięci Narodowej – odbijając ich zainteresowania badawcze i obszary eksploatacji naukowej. Na prezentowany tom składa się 18 tekstów opisujących różne aspekty wydarzeń na Górnym Śląsku w roku 1919. Oprócz artykułów przeglądowych, próbujących dokonać syntezy sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w regionie, zamieszczono też studia przypadku, ukazujące wydarzenia w perspektywie lokalnej oraz w odniesieniu do wybranych problemów (szkolnictwo, sprawy kościelne, funkcjonowanie granicy i in.). Ważnym tematem jest przebieg I powstania śląskiego, ukazany w lokalnym wymiarze. Całość zamyka refleksja muzealnicza, powiązana z prezentacją ikonografii i artefaktów dotyczących tego roku, znajdujących się w ważnej dla tego tematu placówce – Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny.

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry