Nawigacja

Edukacja – Katowice

Lekcje z historii XX wieku

Lekcje i zajęcia edukacyjne przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Tematy realizują podstawę programową z historii, historii i społeczeństwa, języka polskiego, religii, etyki oraz wiedzy o społeczeństwie.

Zajęcia są bezpłatne

Zapisy prowadzi oraz informacji udziela:

Ewelina Małachowska, ewelina.malachowska@ipn.gov.pl, tel. 32 207 07 14

Proponowane lekcje:

 • „Polskie Termopile” – Westerplatte, Wizna, Węgierska Górka
 • „A więc wojna…” – polski wrzesień 1939 roku
 • Zbrodnia Katyńska
 • Zbrodnia Wołyńska
 • Uliczka – obraz świata żydowskiego w okresie II Rzeczpospolitej, który zniknął w wyniku Holokaustu
 • KL Auschwitz-Birkenau – kombinat śmierci (zajęcia mogą stanowić przygotowanie uczniów do wizyty w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau)
 • Polacy ratujący Żydów
 • Wojenne losy Górnoślązaków
 • Polskie Państwo Podziemne
 • Tragedia Górnośląska
 • Historie żołnierzy z wyrokiem – polskie podziemie niepodległościowe po 1945 roku
 • Polskie miesiące (1956, 1968, 1970, 1976, 1980)
 • Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego
 • Z „Solidarnością” do wolności
 • „Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic…” – stan wojenny w Polsce
 • Aspekty prawne wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
 • „W samo południe” – wybory 4 czerwca 1989 roku
 • O cenzurze w PRL-u
 • Sztuka w służbie propagandy
 • Zbrodnie przeciwko ludzkości – dlaczego bez przedawnienia?
 • Prześladowania i aparat terroru 1944-1989
 • PRL – państwo totalitarne?
 • Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL
 • Symbole, bohaterowie, wydarzenia – uczymy się najnowszej historii Polski poprzez gry planszowe IPN-u
do góry