Nawigacja

Edukacja – Katowice

Oferta edukacyjna OBEN IPN w Katowicach na rok szkolny 2020/2021

  • Oferta edukacyjna OBEN IPN w Katowicach na rok szkolny 2020/2021. Fot. z okładki: Uczennica klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2  w Mysłowicach, wrzesień 1949 r.
    Oferta edukacyjna OBEN IPN w Katowicach na rok szkolny 2020/2021. Fot. z okładki: Uczennica klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mysłowicach, wrzesień 1949 r.

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oferta obowiązuje od września 2020 r. i zawiera lekcje, warsztaty, projekty edukacyjne, wystawy i konkursy.

Zgłoszeń do projektów edukacyjnych, konkursów i na lekcje z historii najnowszej można dokonywać drogą telefoniczną lub mailową od września 2020 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach im. Henryka Sławika przy ul. św. Jana 10 w Katowicach (za wyjątkiem zajęć prowadzonych w terenie).

Zajęcia są nieodpłatne.

W czasie zagrożenia epidemiologicznego koncentrujemy się na lekcjach online. Takie zajęcia prowadzone są poprzez aplikację Zoom i trwają 45 min. Nauczyciel zobowiązany jest do utworzenia spotkania i przesłania odpowiedniego linka lub numeru ID do uczniów oraz pracownika OBEN IPN prowadzącego zajęcia. Warunkiem uczestnictwa w wideokonferencji jest włączenie kamerki internetowej. Zajęcia nie są nagrywane.

 

 

 

 

do góry