Nawigacja

Aktualności

Panel dyskusyjny „Integracja przez duszpasterstwo. Polska Misja Katolicka w Niemczech“ – Katowice, 3 marca 2020

3 marca 2020 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, przy ul. Św. Jana 10 (III piętro), odbył się panel dyskusyjny „Integracja przez duszpasterstwo. Polska Misja Katolicka w Niemczech“. W dyskusji wzięli udział: dr Sebastian Kießig (Katholische Universität Eichstätt–Ingolstadt) oraz ks. dr hab. Ireneusz Celary (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego).

Od 1945 r. działa Polska Misja Katolicka w Niemczech. Powstała głównie celem objęcia posługą duszpasterską 2 milionów polskich robotników przymusowych, jeńców wojennych, więźniów obozów koncentracyjnych, którzy wraz z zakończeniem wojny znaleźli się na wolności i przed powrotem do Polski jako tzw. dipisi przebywali  na terytorium niemieckim. Pierwszym rektorem Misji został pochodzący z diecezji katowickiej bp Józef Gawlina, biskup polowy Wojska Polskiego. Polska Misja Katolicka istnieje do dziś, obejmuje ponad 60 parafii i dociera do ok. 100 tys. Polaków mieszkających w Niemczech.

Dwaj badacze – ks. prof. Ireneusz Celary (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego) oraz dr Sebastian Kießig (Katholische Universität Eichstätt–Ingolstadt) zrealizowali projekt badawczy wśród polskich migrantów związanych z PMK. Pytano ich o postawy wobec duchowości, ojczyzny, kultury, u duchownych szukano informacji o codzienności pracy duszpasterskiej. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród osób związanych z polskim duszpasterstwem w Niemczech powstała obszerna monografia książkowa, w której bogaty materiał empiryczny zebrany przez ks. Celarego opatrzony jest teoretycznym komentarzem dr. Kießiga. Podczas spotkania autorzy przedstawili wyniki swoich badań i przemyśleń oraz zaprezentowali monografię „Integration 4.0. Mit der Pastoral ein zu Hause finden” – „Integracja 4.0. Zadomowienie dzięki posłudze pastoralnej” (publikacja w języku niemieckim).

Jak piszą autorzy: „Migracja to nie tylko wędrówka, a integracja nie tylko dotarcie do celu. Polki i Polacy od ponad stulecia w kolejnych falach przybywali do Niemiec (…) znajdując tu drugą ojczyznę. Postawa wobec kraju pochodzenia jest wśród wielu przybyszów różna, rozmaite były motywy migracji jak i przyczyny skutecznej integracji. Książka kontekstualizuje polską migrację do Niemiec jako część historycznych europejskich fal migracyjnych, jak też w obszarze teologiczno-egzegetycznym – jako doświadczeń podróży i osiedlenia się. Wiele praktycznych sytuacji życiowych, typowych dla Niemiec, można odnaleźć w funkcjonowaniu polskiej misji. Polskie parafie angażuje się w aktywność charytatywną, pogłębianie wiary, ale i pielęgnowanie obyczajów. Kościelne duszpasterstwo jawi się jako lustro wyzwań, przed którymi stają Polacy w Niemczech”.

Fot. A. Korol-Chudy.

 

do góry