Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ppor. Zdzisława Badochę „Żelaznego” – Dąbrowa Górnicza, 1 marca 2020

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

1 marca 2020 r. w Bazylice pw. Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej (ul. Królowej Jadwigi 17) odsłonięta została tablica upamiętniająca ppor. Zdzisława Badochę „Żelaznego”, urodzonego w Dąbrowie Górniczej żołnierza Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, oficera 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Uroczystość, zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia Historycznego im V Wileńskiej Brygady AK z Sopotu, rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez proboszcza bazyliki Andrzeja Stasiaka. Następnie Łukasz Borkowski z Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach w ramach krótkiej prelekcji przybliżył postać „Żelaznego“ – Bohatera z Zagłębia. Uczestnicy uroczystości wysłuchali partyzanckich pieśni w wykonaniu Marii Kołakowskiej.

Ostatnim punktem programu było uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej ppor. Zdzisława Badochę „Żelaznego” z udziałem kompanii honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu. W uroczystości wzięli udział: rodzina ppor. Zdzisława Badochy, poczty sztandarowe, licznie zgromadzeni mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, młodzież ze szkół mundurowych, przestawiciele władz miejskich i wojewódzkich oraz zaproszeni goście.

 

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja wystawy przygotowanej przez Oddział IPN w Gdańsku pt. „Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5. Wileńska Brygada na Pomorzu”.

 

Uczestnicy uroczystości otrzymali broszurę edukacyjną poświęconą postaci ppor. Zdzisława Badochy ps. „Żelazny” (1925-1946), urodzonego w Dąbrowie Górniczej żołnierza Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, oficera 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

  • Broszura Łukasza Borkowskiego „Zdzisław Badocha »Żelazny« 1925-146. Niezłomny z Zagłębia” (okładka).
    Broszura Łukasza Borkowskiego „Zdzisław Badocha »Żelazny« 1925-146. Niezłomny z Zagłębia” (okładka).

Broszura ma na celu przypomnienie osoby ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”. Należy on wprawdzie do najbardziej znanych żołnierzy podziemia niepodległościowego po 1944 r. – Żołnierzy Wyklętych, od wielu lat jego wizerunek jest już dobrze rozpoznawalny wśród odbiorców najnowszej historii Polski, ponieważ jednak związał swe losy z Kresami Rzeczpospolitej, z Białostocczyzną i Pomorzem, nie jest kojarzony z rodzinnymi stronami, czyli Zagłębiem Dąbrowskim, które kryje się w cieniu sławy dokonań „Żelaznego” w walce o niepodległość Polski z narzuconym po 1944 r. systemem komunistycznym. Chcemy wypełnić lukę w przestrzeni edukacyjnej, świadomościowej, materialnej Zagłębia oraz Śląska i przywrócić powszechną pamięć o Zdzisławie Badosze w jego rodzinnych stronach. Postać pochodzącego z Dąbrowy Górniczej „Żelaznego” – partyzanta legendarnego mjr. „Łupaszki” stanowi doskonały pomost łączący tradycje niepodległościowe mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego oraz Śląska z innymi regionami Polski.

Polecamy ponadto dwie publikacje IPN na temat ppor. Zdzisława Badochy:  zeszyt piąty z poświęconego Żołnierzom Wyklętym komiksowego cyklu „Wilcze tropy” „»Żelazny« – Zdzisław Badocha” oraz książkę Łukasza Borkowskiego „»Żelazny« od »Łupaszki«. Ppor. Zdzisław Badocha (1925–1946)”.

Serdecznie polecamy!

do góry