Nawigacja

Aktualności

Pamiątki rodzinne Eugeniusza Edwarda Rabbe trafiły do Archiwum IPN w Katowicach

W grudniu 2019 r. Oddziałowe Archiwum IPN w Katowicach otrzymało dar od  Danuty Raabe. Ofiarodawczyni jest córką polskiego oficera (porucznika) rezerwy, który po wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli i został zamordowany w obozie w Starobielsku.

Wśród dokumentów przekazanych przez D. Raabe są fotografie z okresu służby wojskowej jej ojca, jego dokumenty (legitymacje, korespondencja), a także kartka pocztowa i telegram przysłane do kochanej żony i córki ze Starobielska.

Otrzymane dokumenty zostały wprowadzone do zasobu OA IPN w Katowicach i otrzymały numer IPN Ka 454/125.

Eugeniusz Edward Raabe urodził się 29 grudnia 1900 r. w Walentynowie (pow. Kutno). W 1921 r. ukończył szkołę średnią w Gostyninie, a w 1930 r. Wyższą Szkołę Handlową w Poznaniu. Od tego roku nieprzerwanie aż do wybuchu II wojny światowej pracował w Komunalnej Kasie Oszczędności Miasta Poznania. Był także wykładowcą na kursach dla księgowych, a w 1938 r. został asystentem przy katedrze analizy bilansów WSH. Interesującym doświadczeniem zawodowym była współpraca Eugeniusza Raabe przy organizacji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r.

W sierpniu 1939 r. został powołany do wojska. Wcześniej, w 1920 r. walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 7 batalionie telegraficznym. Pośmiertnie awansowany do stopnia kapitana.

do góry