Nawigacja

Aktualności

Konferencja „Konteksty, wartości, przestrzeń oswojona… – w służbie Powstań Śląskich i Ojczyzny umiłowanie”

W dniach od 18 do 19 lutego 2020 r. odbyła się regionalna konferencja naukowo-dydaktyczna „Konteksty, wartości, przestrzeń oswojona… – w służbie Powstań Śląskich i Ojczyzny umiłowanie”. Głównym celem było popularyzowanie i upamiętnienie Powstań Śląskich 1919-1921 oraz kształtowanie współczesnego patriotyzmu i innych wartości w kontekście powstań. W konferencji wzięli udział: zainteresowani dyrektorzy szkół/placówek oświatowych, nauczyciele różnych specjalności wszystkich etapów edukacyjnych oraz studenci województwa śląskiego.

Konferencja została zorganizowan przez: Szkołę Podstawową nr 19 w Rybniku, Akademię Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim oraz Stowarzyszenie Korzenie.pl w Rybniku. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Oddziału IPN w Katowicach.

Program konferencji:

18 lutego 2020 r. (wtorek) miejsce: Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku, ul. Włościańska 39e

13.30 – 14.00 Rejestracja uczestników.

14.00 – 14.15 Powitanie i przedstawienie zaproszonych gości, uczestników konferencji.

14.15-14.45 Występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku pod opieką Beaty Ochal.

14.45-15.15 – dr Sebastian  Rosenbaum, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach: „Wojciech Korfanty – legenda i rzeczywistość”.

15.15-15.40 – dr Bogdan Kloch, Muzeum w Rybniku: „Dlaczego oni stawiali opór przed Polską - niemiecko/pruska obecność w przestrzeni Śląska jako przyczynek do wybuchu powstań górnośląskich”.

15.40-16.10 Przerwa na poczęstunek.

16.10-16.20 Występ solistek Zespołu „Adagio” Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku pod opieką Mireli Szutki.

16.20-16.45 – dr Paweł Parys, Muzeum Śląskie w Katowicach: „Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku”.

16.45-17.10 – Józef Krzyk, redaktor Gazety Wyborczej: „Polska i niemiecka propaganda doby powstań śląskich i plebiscytu. Wojna papierowa 1919-1921”.

 17.10-17.35 – Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach: „Infografika I Powstanie Śląskie, jako pomoc dydaktyczna w pracy nauczyciela“.

17.35-17.50 Przerwa na kawę.

17.50-18.15 – dr Norbert Niestolik, Akademia Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim: „Góra Świętej Anny w krajobrazie kulturowym Śląska – religia, walki powstańcze, wartości wychowawcze”.

18.15-18.45 –  dr Anita Całek, Katedra Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: „Wielcy nieobecni <powstańcy> (A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasicki) – jak mówić o nieoczywistych aspektach patriotyzmu“.

18.45-19.00 – dr Aldona Urbanek, Akademia Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim: „Oblicza współczesnego patriotyzmu”.

19.00-19.10 Podsumowanie konferencji.

19 lutego 2020 r. (środa) – Zajęcia odbędą się w Przystanku Historia IPN w Katowicach, a także w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

9.00-11.00 Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. H. Sławika w Katowicach, ul. św. Jana 10 – „Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa” – warsztaty edukacyjne – Angelika Blinda, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Katowice.

11.30-13.00 Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, ul. Wiktora Polaka 1.

Uczestnicy konferencji otrzymają materiały informacyjno-dydaktyczne Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

do góry