Nawigacja

Aktualności

Szkolenie dla nauczycieli „W 75. rocznicę deportacji z Górnego Śląska do ZSRS – propozycje edukacyjne“ – Katowice, 24 lutego 2020

24 lutego 2020 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach przy ul. Św. Jana 10 (III piętro) w godzinach 12.00-15.00 odbędzie się szkolenie dla nauczycieli pt. W 75. rocznicę deportacji z Górnego Śląska do ZSRS - propozycje edukacyjne.

W czasie spotkania wykład merytoryczny na temat „żywych reparacji” wygłosi dr Dariusz Węgrzyn, pracownik OBBH IPN w Katowicach, który od kilku lat pracuje nad imiennym spisem osób deportowanych do ZSRS z terenu Górnego Śląska.

Społeczny projekt i jego efekty – spektakl i film pt. „Jo boł ukradziony” to propozycja edukacyjna dla nauczycieli szukających inspiracji do twórczej pracy z uczniami. Przedstawią ją  Katarzyna Chwałek-Bednarczyk i  Adam Grzegorzek. Prelegenci zapoznają nauczycieli z fragmentami spektaklu i filmu oraz poinformują o możliwościach bezpłatnej dystrybucji filmu.

Natomiast dr Kornelia Banaś z OBEN IPN w Katowicach zaprezentuje w czasie szkolenia nowe – drugie wydanie teki edukacyjnej zatytułowanej „Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku”. Koordynatorka tego projektu szczególną uwagę zwróci na blok ćwiczeń i małych projektów badawczych pozwalających na pogłębienie wiedzy uczniów o wywózkach dzięki korelacji ich wiedzy z różnych dziedzin np. geografii, statystyki czy plastyki. Wskaże również na możliwości twórczego i samodzielnego wypracowania formuły różnorodnego typu zajęć dzięki materiałom znajdującym się w tece np. ikonografii, notacjom na płycie DVD dołączonej do teki.

Zgłoszenia e-mailowe zatytułowane szkolenie deportacje przyjmowane są pod adresem sylwia.dziurok@ipn.gov.pl do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiednie zaświadczenia.

do góry