Nawigacja

Aktualności

XI posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach, 19 grudnia 2019

19 grudnia 2019 r. w Katowicach odbyło się XI posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach. Spotkanie otworzył Robert Ciupa, wiceprzewodniczący Komitetu w Katowicach. W trakcie posiedzenia Jan Kwaśniewicz, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach przedstawił relację z działalności katowickiego biura w II półroczu 2019 r. oraz omówił przebieg akcji „Powstańcy to wiara, nadzieja i cud” – ocalmy groby Powstańców Śląskich od zapomnienia!

Kolejnym punktem obrad był wykład Ewy Bojanowskiej-Burak – prezes Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej. Był on poświęcony jubileuszowi trzydziestolecia działalności Rodziny Katyńskiej w Katowicach. E. Bojanowska-Burak mówiła o Katyniu jako symbolu tragicznej śmierci 22 tys. oficerów Wojska Polskiego, oficerów rezerwy reprezentujących wszystkie zawody: prawników, nauczycieli i profesorów wyższych uczelni, lekarzy, inżynierów, ziemian, leśników, funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Śląskiej, służb więziennych, celnych oraz żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza internowanych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, ale także przetrzymywanych w więzieniach miast kresów wschodnich, zgładzonych i pochowanych w masowych mogiłach w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni, Kuropatach i wielu miejscach do tej pory nie ujawnionych.

Rodziny zamordowanych czekały na jakiś znak życia. Niektóre wiedziały, gdzie urywał się ślad po ich bliskich, ponieważ otrzymywały listy z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. Wiosną 1940 r. korespondencja nagle przestała przychodzić. Część rodzin od kwietnia 1943 r. wiedziała, że ich bliscy zostali zamordowani, gdy opublikowano listy ofiar zbrodni zidentyfikowanych w Katyniu, ale ta wiedza dotyczyła tylko jeńców z obozu w Kozielsku. Los pozostałych przez długi czas pozostawał zagadką dla ich najbliższych.

W grudniu 2019 r. obchodzone jest trzydziestolecie działalności stowarzyszenia. Rodzina Katyńska powstała 7 grudnia 1989 roku. Zebranie założycielskie odbyło się w sali Klubu Inteligencji Katolickiej przy Kościele św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. W styczniu 1990 roku Sąd Wojewódzki w Katowicach wydał postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia.

W statucie Federacji i Stowarzyszeń określone są cele:

  • utrwalanie w pamięci społeczeństwa prawdy o losach obywateli polskich przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz w nieznanych miejscach Ukrainy i Białorusi, zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje, Bykowni i Kuropatach;
  • upamiętnianie miejsc męczeństwa i kaźni.

W całym kraju powstało dwadzieścia dziewięć rodzin zrzeszonych w Federacji Rodzin Katyńskich. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzony jest 13 kwietnia, decyzją Sejmu RP 14 listopada 2007 r., w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w ZSRS masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Rosja przyznała się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po 50 latach od dokonania mordu tj. 13 kwietnia 1990 r. – kiedy Michaił Gorbaczow przekazał Wojciechowi Jaruzelskiemu listy wywozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku. 

W latach 1993-1997 Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Katowicach liczyło 613 osób, w tym 98 wdów. Obecnie jest zapisanych 368 osób, ale składki opłaca regularnie 101 osób. Stowarzyszenie posiada sztandar poświęcony pomordowanym przez NKWD w 1940 r. żołnierzom i policjantom polskim. Ufundowany został przez Katowickie Centrum Biznesu w 1996 r. Ważnym efektem działalności było utworzenie w kościele garnizonowym w Katowicach w bocznym ołtarzu  kaplicy Matki Boskiej Katyńskiej tabliczek epitafijnych ofiar Zbrodni Katyńskiej. W 2001 r został odsłonięty i poświęcony Pomnik Ofiar Katynia w Katowicach przy Placu Andrzeja. W 1996 r., w czasie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodzin Katyńskich do Ojca Świętego, Jan Paweł II poświęcił i pobłogosławił kamień węgielny pod jego budowę. Pomnik zbudowano dzięki działaniom Zarządu i członków Stowarzyszenia. Fundusze były zbierane na kwestach przed kościołami, z rozprowadzania cegiełek oraz pomocy materialnej Zarządu Miasta Katowice. W 1993 r. z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach usytuowano Grób Policjanta Polskiego. W pokryciu kosztów budowy Grobu Polskiego Policjanta partycypowała również Federacja Rodzin Katyńskich. Członkowie Rodziny Katyńskiej w Katowicach kupowali cegiełki na budowę grobu. W wielu miastach naszego regionu, powstały pomniki, obeliski, tablice, ufundowane przez rodziny zamordowanych, społeczeństwo  i władze lokalne.

Na zakończenie posiedzenia Komitetu podzielono się opłatkiem z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 

 

do góry