Nawigacja

Aktualności

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej górników KWK „Andaluzja”, którzy strajkowali na terenie kopalni w grudniu 1981 r. – Piekary Śląskie, 12 grudnia 2019

Wydarzenie odbyło się w ramach upamiętnienia 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

12 grudnia 2019 r. przed Ośrodkiem Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich, przy ul. Oświęcimskiej 45, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej górników KWK „Andaluzja”, którzy podjęli akcję strajkową w proteście przeciwko bezprawnemu zatrzymaniu działaczy NSZZ „Solidarność“ i wprowadzeniu stanu wojennego. Po odsłonięciu tablicy dalsza część uroczystości miała miejsce w Ośrodku Kultury Andaluzja. Dr Jarosław Neja (OBBH IPN Katowice) wygłosił wykład pt.: „Strajk w KWK „Andaluzja” jako jeden z protestów grudnia 1981 r.“.  Uroczystość zakończył koncert kwartetu smyczkowego z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Bytomiu.

Uroczystość została zorganizowana przez: Oddział IPN w Katowicach oraz Urząd Miasta Piekary Śląskie. Fundatorami pamiątkowej tablicy oraz głazu są: Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach, NSZZ „Solidarność“ '80, stowarzyszenie Niezłomnych Niepokornych Działaczy Antykomunistycznych Represjonowanych 1956-1989 oraz firma Andrzej Drobisz.

***

Strajk w Kopalni Węgla Kamiennego „Andaluzja” w Piekarach Śląskich był jednym z ponad dwudziestu protestów załóg górnośląskich kopalń, do których doszło w województwie katowickim w grudniu 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego. Protest rozpoczął się 14 grudnia 1981 r. i trwał do 17 grudnia. Powstały w zakładzie Komitet Strajkowy pod przewodnictwem Leszka Pietraszczyka domagał się m.in. odwołania stanu wojennego i uwolnienia osób internowanych. W ostatnim dniu strajku grupa 38 górników przedostała się na poziom 415 m z zamiarem kontynuowania protestu pod ziemią, ostatecznie jednak wyjechała na powierzchnię. Protest został tym samym zakończony. 21 stycznia 1982 r. za organizację strajku Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach skazał pięć osób: Leszka Pietraszczyka i Arkadiusza Dybowskiego na 5 lat pozbawienia wolności, Henryka Błaszczyka i Kazimierza Piturę na 3,5 roku pozbawienia wolności, Jerzego Czepkowskiego na 3 lata pozbawienia wolności.

 

do góry