Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie odnowionego pomnika poświęconego pamięci mieszkańców Górek Wielkich i Górek Małych, poległych i zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945

Wydarzenie odbyło się ramach uroczystości upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny Światowej

W poniedziałek 2 września 2019 r. odbyło się odsłonięcie odnowionego pomnika poświęconego pamięci mieszkańców Górek Wielkich i Górek Małych, poległych i zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945 w 80. rocznicę wybuchu II wojny Światowej. Obiekt ten znajduje się w Górkach Małych przy ul. Breńskiej 33.

W trakcie uroczystości odśpiewano Hymn Państwowy, następnie  Jerzy Pilch – Wójt Gminy Brenna przedstawił losy lokalnej ludności w czasie II wojny światowej. Po nim głos zabrał Jan Kwaśniewicz – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach, który przybliżył historię obiektu.

Po przemówieniach Jerzy Pilch wraz z Janem Kwaśniewiczem dokonali odsłonięcia tablicy, a ks. prob. Roman Berke poświęcenia obiektu. Ostatnim elementem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

***

Konieczność przeprowadzenie prac została stwierdzona przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach w trakcie wizytacji miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Brenna, przeprowadzonej w dniu 10 czerwca 2019 r.

Po konsultacjach projektu nowej tablicy, który został pozytywnie zaopiniowany na podstawie art. 53 l Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 18 grudnia 1998 r., Gmina Brenna ufundowała nowa tablicę.

do góry