Nawigacja

Aktualności

Zbigniew Gołasz i dr Bogusław Tracz z katowickiego oddziału IPN uhonorowani Nagrodami Marszałka Województwa Śląskiego – Żory, 21 maja 2019

Ustanowiona w 2006 r. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Nagrody przyznawane mogą być w czterech kategoriach: wystawy, publikacje książkowe, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne), dokonania z zakresu konserwacji. Oprócz nagród głównych przyznawane są wyróżnienia. W tym roku w dziedzinie publikacje książkowe otrzymało je Muzeum w Gliwicach, za książkę „Gliwice. Biografia miasta“, której autorem jest dr Bogusław Tracz z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Z kolei w dziedzinie wystawy wyróżnienie otrzymało Muzeum w Tarnowskich Górach za realizację ekspozycji „Na straży porządku publicznego. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939“, której współautorem scenariusza i katalogu jest Zbigniew Gołasz, z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

Uroczystość wręczenia nagród za wydarzenie muzealne roku odbyła się w Muzeum Miejskim w Żorach. Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk wicemarszałka Wojciecha Kałuży.

Fot. Slaskie.pl

do góry