Nawigacja

Aktualności

Polecamy publikację dr. Bogusława Tracza „Gliwice. Biografia miasta“ – Gliwice, 30 listopada 2018

Autor jest pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach

Muzeum w Gliwicach publikuje kolejną książkę poświęconą historii naszego miasta. Po polskojęzycznym wydaniu Dziejów Miasta Gliwice Benno Nietschego czas na autorskie spojrzenie współczesnego historyka, gliwiczanina dr. Bogusława Tracza. Przygotowane z wielką starannością wydawnictwo miało premierę w piątek, 30 listopada w Willi Caro. W spotkaniu udział wzięli historycy katowickiego oddziału IPN dr Bogusław Tracz i dr Sebastian Rosenbaum.

„Nie było moją ambicją wyczerpanie wszystkich wątków z dziejów miasta. To zresztą niemożliwe. Nawet gdyby książka rozrosła się do rozmiarów kilkutomowej sagi, nie sposób byłoby zawrzeć w niej ogółu wydarzeń i ich bohaterów z długiej, kilkuwiekowej historii Gliwic. Kierując się rozsądkiem oraz biorąc pod uwagę wymogi wydawcy, a przede wszystkim mając na względzie cierpliwość potencjalnego czytelnika, dokonałem autorskiego doboru tych elementów przeszłości, które moim zdaniem najbardziej zaważyły na losach miasta i jego mieszkańców. (…) Nie polegałem jednak wyłącznie na własnych przemyśleniach, lecz pracując nad tekstem, brałem pod uwagę ustalenia i wnioski innych badaczy.

Czternaście  rozdziałów, które składają się na książkę, są autorską próbą spojrzenia na historię miasta od pradziejów aż po początek XXI w. Odszedłem od zasady równoważności tekstu, stąd też okresom bliższym współczesności poświęcam więcej miejsca niż epokom wcześniejszym […] Tu i ówdzie kieruję jedynie na krótko uwagę czytelnika na niektóre wydarzenia i postacie, które wedle arbitralnego doboru oświetlam mocniej, jako ważne w dziejach miasta i mające wpływ na mieszkańców w dłuższej perspektywie czasowej. Przybliżam również te fakty i miejsca, które już są lub powinny się stać swoistymi »węzłami pamięci«, na podstawie których wciąż na nowo konstruowana jest i przekształcana zbiorowa pamięć współczesnych mieszkańców Gliwic” – pisze we wstępie do książki Bogusław Tracz.

do góry