Nawigacja

Aktualności

W ramach serii „Patroni naszych ulic“ ukazała się broszura Mirosława Węckiego „Powstańcy śląscy“

 

Liczba powstańców śląskich poległych w czasie zmagań z lat 1919–1921 wciąż jest trudna do ustalenia.

Szacunkowo ocenia się, że w trakcie walk podczas I powstania poległo po stronie polskiej 500 osób. Ofiar niemieckich represji po zdławieniu powstania, także wśród ludności cywilnej, było jednak znacznie więcej. Łącznie ocenia się, że w 1919 r. straciło życie około 2500 Polaków.

Demonstracyjny charakter II powstania śląskiego wpłynął na stosunkowo niewielką liczbę ofiar. Różne źródła mówią o 100–180 poległych powstańcach.

Najbardziej krwawe, ze względu na zasięg działań, było III powstanie. Szczególne miejsce pod tym względem zajmują bitwy o Kędzierzyn i Górę św. Anny. Liczbę powstańców poległych w 1921 r. szacuje się na 2000.

Łącznie straty polskie w trzech powstaniach śląskich ocenia się na około 2700 ludzi.

Zapraszamy do lektury poniższej broszury IPN, poświęconej powstańcom śląskim.

do góry