Nawigacja

Aktualności

Wykład dr. hab. Pawła Dubera „<Ambasada Polski dla całego niemal kontynentu Europy>. Poselstwo RP w Bernie i stosunki polsko – szwajcarskie w cieniu totalitaryzmu i wojny“ – Katowice, 26 marca 2019

26 marca 2019 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, przy ul. św. Jana 10, odbył się wykład dr. hab. Pawła Dubera p.t.: „<Ambasada Polski dla całego niemal kontynentu Europy>. Poselstwo RP w Bernie i stosunki polsko – szwajcarskie w cieniu totalitaryzmu i wojny“. W swoim wystąpieniu autor omówił stosunkowo mało znane zagadnienie działalności dyplomacji polskiej na rzecz uchodźców cywilnych w Szwajcarii w okresie II wojny światowej. Polska placówka dyplomatyczna w Bernie z uwagi na swoje położenie stanowiła wówczas bardzo istotne ogniwo w akcji humanitarnej prowadzonej przez władze RP na uchodźstwie. Podobna aktywność nie byłaby jednak możliwa bez utrzymania stałych stosunków dyplomatycznych z władzami federalnymi w Bernie, co nie było zadaniem łatwym z uwagi na stałe zagrożenie ze strony III Rzeszy oraz nie przebierającą w środkach antypolską działalność prowadzoną na terenie Szwajcarii oraz innych państw neutralnych.

Paweł Duber, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii. Pracował m. in. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Ośrodku Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W latach 2012 – 2013 przebywał na stypendium naukowym w Szwajcarii (Uniwersytet we Fryburgu). Habilitował się w 2015 r. w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Obecnie blisko współpracuje z Uniwersytetem w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Jego zainteresowania obejmują następujące obszary badawcze: historia polityczna Polski w XX w., stosunki polsko – francuskie, polsko – szwajcarskie, dyplomacja kulturalna, kultura dyplomatyczna, a także problem pamięci i polityki historycznej we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Autor lub współautor kilku książek (m.in. Działalność polityczna Kazimierza Świtalskiego w latach 1926 – 1939, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2013; Działalność polityczna Kazimierza Bartla w latach 1926 – 1930. Z dziejów „liberalnego skrzydła” obozu sanacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014), a także wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, poświęconych m.in. polsko – szwajcarskim stosunkom dyplomatycznym w XX w. 

 

do góry