Nawigacja

Aktualności

Akademia Niepodległości w Cieszynie, 11 września 2018

W programie wykłady dr. Wojciecha Muszyńskiego i dr. Rafała Sierchuły na temat gen. Józefa Hallera i jego żołnierzy

 11 września w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie (ul. Mennicza 46) odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Niepodległości. W programie wykłady: Generał Józef Haller (1873 – 1960) i jego żołnierze

  • dr Wojciech Muszyński (Oddział IPN w Warszawie);
  • dr Rafał Sierchuła (Oddział IPN w Poznaniu).

11 grudnia 2017 r. w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach otworzył Akademię Niepodległości. Jest to cykl wykładów, które – w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości – odbywać się będą regularnie aż do 2021 r. Wykłady Akademii Niepodległości w Cieszynie organizowane są we współpracy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach z Książnicą Cieszyńską. Zgodnie z zasadami przyjętymi na pierwszym tegorocznym spotkaniu z cyklu Akademia Niepodległości, jego uczestnicy otrzymują potwierdzenie udziału w indeksach akademickich. Ci zaś spośród gości, którzy nie mieli możliwości wzięcia udziału w poprzednich spotkaniach, mogli zaopatrzyć się zarówno w same indeksy, jak i inne związane z Akademią gadżety.

Generał Józef Haller (1873-1960)

„Inspirował artystów, jego czyny odmalowano nie tylko pędzlem, ale stał się także bohaterem licznych pieśni i wierszy. „A zwycięzcom – pieśń Hallera/Wolnym życiem będzie grać!” – pisał Artur Oppman, czy: „Haller nam przewodzi, Polskę oswobodzi”. Z kolei na najsłynniejszym plakacie Stanisława Sawiczewskiego „Wstąp do wojska. Broń Ojczyzny” gen. Józef Haller wzywał do zaciągu do Armii Ochotniczej. Stanął na jej czele w dramatycznym momencie, gdy latem 1920 r. ważyły się losy nie tylko Polski, lecz także cywilizacji łacińskiej zagrożonej przez bolszewickie hordy. Wtedy udało się uratować dopiero co wskrzeszoną niepodległość, a rola gen. Józefa Hallera była w tym dziele nie do przecenienia. Niestety, postać generała współcześnie popadła niemal w zapomnienia. Tymczasem Józef Haller to nie tylko legendarna Błękitna Armia, powrót Kresów, historyczne zaślubiny z Bałtykiem czy Armia Ochotnicza w 1920 r., ale całe życie poświęcone Polsce. To także służba parlamentarna w II Rzeczypospolitej, wspieranie jej odbudowy oraz działalność na emigracji po 1939 r. i chrześcijański wymiar świadectwa Hallera. Wykład zatytułowany „Generał Józef Haller (1873-1960) i jego żołnierze”, który wygłoszony zostanie w ramach Akademii Niepodległości przez Wojciecha Muszyńskiego i Rafała Sierchułę, współautorów wydanego w minionym roku monumentalnego albumu poświęconego generałowi, przybliżyć powinien cieszyńskim słuchaczom jego niezwykła biografię i dokonania w służbie Rzeczpospolitej.

Wojciech Muszyński (ur. 1972) – historyk, główny specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Warszawie, dr nauk humanistycznych, współautor, redaktor i współredaktor publikacji dotyczących historii obozu narodowego w tym m.in.: W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych 1939-1945 (2000), Błękitna dywizja. Ochotnicy hiszpańscy na froncie wschodnim 1941-1945 (2002), Duch młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934-1944 (2011), Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy, współaut. M.J. Chodakiewicz i Jolanta Mysiakowska-Muszyńska (2015), Józef Haller 1873-1960, współaut. K. Kaczmarski i R. Sierchuła (2017), Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944-1956, współaut. M. Bechta (2017).

Rafał Sierchuła (ur. 1968) – historyk, pracownik BBH IPN w Poznaniu, dr nauk humanistycznych, współautor, redaktor i współredaktor publikacji dotyczących historii obozu narodowego w tym m.in.: Brygada Świętokrzyska NSZ (1994), Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce w latach 1944-47 (2001), Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów (2010); „Wierni do końca”. Studia i materiały źródłowe o „Poznańskiej Piątce” Męczenników II wojny światowej (2012; 2014; 2016); Historia człowieka myślącego. Lech Karol Neyman  (1908-1948). Biografia polityczna (2013).  Drezdeński szafot (2016); Maria Mirecka – Loryś, Wspomnienia 1951-2010, wspólnie z K. Kaczmarskim (2016) .Józef Haller 1873-1960, współaut. K. Kaczmarski i W. Muszyński (2017).

Fot. Książnica Cieszyńska.

Relacja filmowa ze spotkania.

 

do góry