Nawigacja

Aktualności

Podsumowanie projektu „Byłem mieszkańcem miasta Stalina”

„BYŁEM MIESZKAŃCEM MIASTA STALINA” / ,, I WAS CITIZEN OF STALIN TOWN”

  • Logo projektu
  • Zasięg projektu

Wielu mieszkańców naszego miasta i jego okolic wciąż pamięta czasy, gdy Katowice nosiły nazwę Stalinogród. Nie było to jedyne miasto w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zależnych od Związku Sowieckiego, noszące imię komunistycznego dyktatora. Podobnie było z Brasovem w Rumunii, Dunaújváros na Węgrzech, Eisenhüttenstadt w Niemczech Wschodnich, Kuçovą w Albanii, Warną w Bułgarii.

Projekt ,,I was citizen of Stalin Town”, którego koordynatorami w Katowicach jest Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Instytut Pamięci Narodowej, Oddział  Katowice, realizowany był we wszystkich przywołanych miastach. Ma on na celu przybliżenie oddziaływania stalinowskiego totalitaryzmu na społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej: niszczenie tradycyjnych elit i wartości, budowanie socjalistycznego „nowego człowieka”. Realizacji tych celów służyła m.in. wszechobecna propaganda, która przenikała większość sfer życia publicznego. Jednym z jej elementów był tzw. kult jednostki – przede wszystkim sowieckiego przywódcy, Józefa Stalina. Niemal religijna cześć jaką go otaczano przetrwała nawet po jego śmierci w 1953 r. To właśnie wtedy Katowice przemianowano na Stalinogród.

Projekt ,,I was citizen of Stalin Town” cechuje innowacyjne i interaktywne podejście do tematu. Podkreśla on osobiste doświadczenia obywateli miast noszących imię Stalina, opierając się na faktach z życia codziennego, „małych historiach”, poprzez które ludzie młodzi (którzy nie żyli w dramatycznych czasach komunizmu) mogą łatwiej zrozumieć konsekwencje, jakie dla europejskich wartości i dobrobytu obywateli europejskich państw miały reżimy totalitarne.

Celem projektu  jest wzbudzenie debaty publicznej o tym, jak totalitaryzm komunistyczny pozbawił obywateli ich fundamentalnych praw, dopuszczając się kolosalnych nadużyć i zbrodni. Z drugiej strony, przedsięwzięcie „I was citizen of Stalin Town” winno pobudzić do refleksji na temat przyczyn, które doprowadziły do ​​powstania Unii Europejskiej i jej poszerzenia o kraje, które do 1989 r. stanowiły część bloku sowieckiego.

Wielu starszych mieszkańców przeżyło część swojej młodości w czasach, kiedy miasto w którym żyli  funkcjonowało jako miasto Stalina. Pragniemy, aby ludzie młodzi gromadzili ich wspomnienia, relacje i artefakty dokumentujące lata stalinizmu. Te narracje i obiekty będą następnie prezentowane w ramach projektu: na wystawie, przygotowanej przez uczestników oraz na platformie internetowej, będącej narzędziem porządkującym zgromadzony materiał, a także służącym do łączenia ludzi i dzielenia się ich historiami. Ponadto pięciu przedstawicieli każdego z sześciu miast odwiedzi inne „miasta Stalina”, aby dzielić się swoimi doświadczeniami z lokalnymi społecznościami, omawiając podobieństwa i różnice.

Projekt jest współfinansowany przez program Europa dla Obywateli Unii Europejskiej, część 1: European Remembrance.
Zostanie on wdrożony przez Muzeum Historii Brasov (Rumunia), Narodowe Muzeum Historyczne Tirana (Albania), Katowice Miasto Ogrodów (Polska), Regionalne Muzeum Historii Warny (Bułgaria), Uniwersytet Dunaújváros, Hungary National Archives, Instytut Pamięci Narodowej (Polska), Instytut Badań Zbrodni Komunistycznych i Pamięci Wygnania Rumuńskiego (Rumunia), Stowarzyszenie Mioritocs (Rumunia).

 

Kontakt z koordynatorami projektu:

Roksana Krzywonos (Katowice Miasto Ogrodów ) – tel. 514 250 601,  roksana.krzywonos@miastoogrodow.eu
Aleksandra Korol-Chudy (IPN Katowice) – tel. 32 207 07 01, aleksandra.korol-chudy@ipn.gov.pl

 

 

do góry