Nawigacja

Aktualności

105. rocznica bohaterskiej obrony Lwowa – Katowice, 19 listopada 2023

W niedzielę, 19 listopada 2023 r. w Katowicach została upamiętniona 105. rocznica bohaterskiej obrony Lwowa. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, przy pl. ks. Emila Szramka 1. Po mszy nastąpiła prezentacja tablic informacyjnych przy pomniku Orląt i Kadetów Lwowskich oraz przy kaplicy „Golgota Ojczyzny“ znajdujących się przy kościele.

  • 105. rocznica bohaterskiej obrony Lwowa – Katowice, 19 listopada 2023. Fot.: IPN K. Łojko
    105. rocznica bohaterskiej obrony Lwowa – Katowice, 19 listopada 2023. Fot.: IPN K. Łojko

W uroczystości udział wzięli: reprezentujący Wojewodę Śląskiego, Czesław Sobierajski, licznie zebrani członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz wiceprezesi oddziałów: Jadwiga Feifer wraz z Andrzejem Szteligą z oddziału w Katowicach oraz Andrzej Azyan z oddziału w Zabrzu. Stawili się również Barbara Adamczyk ze Śląskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem w Katowicach, Ewa Bojanowska – Burak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Katowicach oraz Jan Musiał, p.o. Prezesa Okręgu Śląskiego ŚZŻAK. Udział wzięli przedstawiciele lokalnych środowisk, stowarzyszeń, mieszkańcy Katowic, młodzież oraz poczty sztandarowe z katowickich szkół: X Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. I.J. Paderewskiego oraz XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego.

Posługę duszpasterską sprawowali: ks. Andrzej Suchoń, proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP oraz ks. Stanisław Puchała.

Oprawę artystyczną zapewnili wychowankowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dr Dominik Abłamowicz z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Po mszy zebranym przed Pomnikiem Orląt i Kadetów Lwowskich ks. Andrzej Suchoń podkreślił wagę zachowania pamięci o bohaterach Polski a Andrzej Szteliga przybliżył historię obrońców Lwowa, pomnika oraz ideę tablic informacyjnych oraz podziękował zebranym za przybycie. Nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz prezentacja tablic informacyjnych przy pomniku oraz przy kaplicy „Golgota Ojczyzny“ znajdujących się przy kościele.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice, parafię Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, który to ufundował tablice.

Kaplica „Golgota Ojczyzny“ to symboliczne miejsce upamiętniające walkę i cierpienia narodu polskiego w dążeniu do niepodległości. Na 26 tablicach układających się w kształt krzyża przedstawione są kluczowe wydarzenia historyczne drogi do niepodległości. Patronem kaplicy jest ks. Emil Szramek, zamordowany w KL Dachau. Kaplicę uzupełniają figury modlącego się Chrystusa i anioła. Nowy wystrój autorstwa Aleksandra Skupnia został poświęcony w 2015 r. przez ks. dr. Andrzeja Suchonia, proboszcza parafii. Inicjatywa upamiętnienia przyszła od IPN, Związku Sybiraków i parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.

Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich to hołd dla lwowskiej młodzieży, która broniła miasta przed wojskami ukraińskimi w l. 1918-1919 i uczestniczyła w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921. Monument upamiętnia również kadetów lwowskich uczestniczących w III powstaniu śląskim w 1921 r. Obiekt powstał z inicjatywy dr. Andrzeja Szteligi, wiceprezesa katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Autorem projektu jest Jacek Sarapata, a jego wykonawcą firma „Szołtun Kamieniarstwo“.

Pomnik został odsłonięty 20 czerwca 2022 r. i poświęcony przez metropolitę lwowskiego abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich, które zostały zorganizowane przez Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Katowicach, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz parafię p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.

do góry