Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z dr hab. Grzegorzem Bębnikiem, dr. Sebastianem Rosenbaumem i dr. Mirosławem Węckim, autorami książki „Wojciech Korfanty 1873-1939” – Katowice, 4 października 2023

  • Spotkanie z dr hab. Grzegorzem Bębnikiem, dr. Sebastianem Rosenbaumem i dr. Mirosławem Węckim, autorami książki „Wojciech Korfanty 1873-1939” – Katowice, 4 października 2023
    Spotkanie z dr hab. Grzegorzem Bębnikiem, dr. Sebastianem Rosenbaumem i dr. Mirosławem Węckim, autorami książki „Wojciech Korfanty 1873-1939” – Katowice, 4 października 2023

4 października 2023 r., o godz. 17.00 w Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 47, odbyło się spotkanie z: dr hab. Grzegorzem Bębnikiem, dr. Sebastianem Rosenbaumem i dr. Mirosławem Węckim, autorami książki „Wojciech Korfanty 1873-1939”.

Wojciech Korfanty to najważniejszy przedstawiciel polskiego ruchu narodowego z Górnego Śląska. Przeciwstawiał się germanizacyjnej polityce władz niemieckich wobec ludności polskiej, walczył o polepszenie sytuacji niższych warstw społecznych. Występował na forum parlamentarnym i na wiecach, był czynny jako dziennikarz i wydawca prasowy, stworzył gazety „Polak” i „Górnoślązak”. W listopadzie 1918 r. został członkiem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, kierował jej wydziałem wojskowym w czasie powstania wielkopolskiego. Gdy w traktacie wersalskim zapisano, że los Górnego Śląska ma zostać rozstrzygnięty w plebiscycie, stanął na czele Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i kierował jego akcją propagandową. W maju 1921 r. wywołał III powstanie śląskie i został jego dyktatorem, odnosząc sukcesy militarne i polityczne. Wskutek oporu Józefa Piłsudskiego nie objął stanowiska premiera, pozostał jednak wiodącym politykiem w województwie śląskim. Był jednym z twórców i liderów polskiej chadecji, wydawcą i publicystą dziennika „Polonia”. Po zamachu majowym 1926 r. przeciwstawił się sanacji, za co spotkały go szykany, m.in. uwięzienie w Brześciu. W 1935 r. wyemigrował do Czechosłowacji. Powrócił do Polski w kwietniu 1939 r. i został aresztowany. Zmarł tuż po zwolnieniu z więzienia. Na Górnym Śląsku był legendą już za życia. Dziś jego pomnik uświetnia jeden z centralnych placów Katowic.

 

do góry