Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Tadeusza „Teddy’ego“ Pietrzykowskiego – Bielsko-Biała, 4 października 2023

W bielskiej Szkole Podstawowej nr 33 im. K. Makuszyńskiego, która kontynuuje w części tradycje dawnej i nieistniejącej dzisiaj Szkoły Podstawowej nr 12 im. J. Słowackiego,  4 października 2023 r.  nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej Tadeusza Pietrzykowskiego „Teddy’ego” – wybitnego polskiego przedwojennego pięściarza (był wychowankiem słynnego trenera Feliksa Stamma „Papy”), żołnierza września 1939 r., jednego z pierwszych więźniów KL Auschwitz (o numerze 77) i innych obozów, trenera bokserskiego, nauczyciela wychowania fizycznego i pedagoga (m.in. w dawnej SP nr 12 w Białej). Przeszedł on do  historii zwłaszcza jako pięściarz, który podczas II wojny światowej stał się więźniem politycznym Niemców. Umieszczony w obozach został zmuszony do toczenia tam walk bokserskich (w KL Auschwitz, KL Neuengamme i KL Bergen-Belsen). Za wygrane otrzymywał bochenek chleba, czasem też kostkę margaryny, czym dzielił się ze współtowarzyszami.

W uroczystości wzięli udział: bliscy Tadeusza Pietrzykowskiego, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, w tym dyrektor katowickiego Oddziału IPN dr Andrzej Sznajder oraz zastępca dyrektora wrocławskiego Oddziału IPN Marcin Marczak, ponadto poseł RP Przemysław Drabek, samorządowcy, przedstawiciele kuratorium oświaty i różnych instytucji, a także  wychowankowie – byli uczniowie SP nr 12 (w tym wychowankowie T. Pietrzykowskiego), a także społeczność szkolna. Podczas uroczystości można było zobaczyć m.in. wystawę poświęconą Tadeuszowi Pietrzykowskiemu, przygotowaną przez młodzież oraz pedagogów we współpracy z Eleonorą Szafran, córką T. Pietrzykowskiego. Uczestnikom rozdano niedawno wydaną przez IPN broszurę-książkę autorstwa M. Marczaka pt. Teddy. Tadeusz Pietrzykowski (1917-1991), dostępną dla osób zainteresowanych pod adresem: Teddy-broszura-online.pdf.

Przed uroczystościami w szkole dawni uczniowie T. Pietrzykowskiego oraz dr A. Sznajder złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie wybitnego pięściarza – bohatera, znajdującym się na nieodległym bielskim cmentarzu parafii pw. Opatrzności Bożej.

Tablica została ufundowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

  • Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Tadeusza „Teddy’ego“ Pietrzykowskiego. Fot. Urszula Rogólska/Gość Bielsko-Żywiecki
    Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Tadeusza „Teddy’ego“ Pietrzykowskiego. Fot. Urszula Rogólska/Gość Bielsko-Żywiecki
do góry