Nawigacja

Aktualności

Spotkanie wokół książki „»A źródło wciąż bije…«”. NSZZ »Solidarność« na Uniwersytecie Śląskim w l. 1980-2020“ – Katowice, 26 września 2023

26 września 2023 r.  w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, przy ul. św. Jana 10, odbyła się promocja książki „»A źródło wciąż bije…«”. NSZZ »Solidarność« na Uniwersytecie Śląskim w l. 1980-2020“. W spotkaniu wzięły udział autorki książki: dr hab. Jolanta Gwioździk, dr Grażyna Pasterna i Ewa Żurawska. Prowadzenie: prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. dawni i obecni członkowie NSZZ „Solidarność“ oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Publikacja przedstawia dzieje NSZZ „Solidarność” w uczelni, okoliczności tworzenia struktur Związku, konkretne działania podejmowane na rzecz demokratyzacji kraju i środowiska akademickiego. Ukazano w niej także mechanizmy represji stosowane wobec związkowców w okresie stanu wojennego, zwłaszcza liczne internowania. Podstawą analiz były materiały prywatne (głównie korespondencja) i dokumenty zachowane w Komisji Zakładowej, a także przekazy prasowe (w tym wywiady) i opracowania dotyczące dziejów Uniwersytetu Śląskiego. Genezę NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Śląskim przedstawiono w kontekście wydarzeń krajowych. Ponadto opisano aktualną organizację Związku i jego funkcjonowanie w latach 1989–2020.

Biogramy autorek publikacji:

Ewa Żurawska, magister filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany, bibliotekarz, emerytowany pracownik Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Zaangażowana w działalność NSZZ „Solidarność” od 1980 r. (przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 1980–1981; wiceprzewodnicząca i przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego od 1989 do nadal; członek Krajowej i Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”; założycielka Komitetu Obywatelskiego dzielnicy Ligota w Katowicach). [16.02.2023]

Grażyna Pasterna, doktor nauk fizycznych, nauczyciel akademicki, emerytowany pracownik Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zaangażowana w działalność NSZZ „Solidarność” od 1980 r. (wiceprzewodnicząca, skarbnik i sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). [16.02.2023]

Jolanta Gwioździk, doktor habilitowany, profesor UŚ, nauczyciel akademicki, pracownik Instytutu Nauk o Kulturze Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczy w pracach kilku towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Była członkiem Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”; jest członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. [16.02.2023]

do góry