Nawigacja

Aktualności

Obchody X Święta Pułkowego 27 Pułku Piechoty – Częstochowa, 18 czerwca 2023

W niedzielę 18 czerwca, w Częstochowie odbyły się obchody X Święta Pułkowego 27 Pułku Piechoty. Wydarzenie zainaugurowała msza święta w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w intencji gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego oraz żołnierzy 27 Pułku Piechoty i 7 Dywizji Piechoty, którą odprawił ks. biskup Andrzej Przybylski.

Po mszy, uczestnicy skierowali się pod pomnik Józefa Piłsudskiego gdzie o godz. 16.15 rozpoczęła się główna część uroczystości z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, pocztów sztandarowych, pododdziałów częstochowskich klas mundurowych, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i służb mundurowych, członków organizacji, stowarzyszeń, rodzin żołnierskich oraz mieszkańców miasta. Po odegraniu hymnu państwowego, powitaniach i słowie wstępnym od organizatorów, odczytano list  wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymona Giżyńskiego skierowany do organizatorów i uczestników obchodów. Następnie w imieniu władz samorządowych głos zabrał Pan dr Ryszard Stefaniak, wiceprezydent Miasta Częstochowy. Ważnym elementem święta pułkowego był uroczysty apel pamięci poświęcony żołnierzom 7 Dywizji Piechoty  broniącym regionu częstochowskiego przed niemiecką agresją we wrześniu 1939 roku, odczytany przez oficera z Jednostki Wojskowej Komandosów, zakończony salwą pododdziału honorowego JWK oraz złożeniem kwiatów przez przybyłe delegacje.

Po zakończeniu uroczystości, część uczestników skierowała się do Sali Reprezentacyjnej Ratusza (Muzeum Częstochowskie), gdzie odbyła się część konferencyjna, w czasie której Adam Kurus, historyk Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach przedstawił zarys historii 27 Pułku Piechoty oraz sylwetkę gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego. Części konferencyjnej towarzyszyła wystaw prac malarskich autorstwa Magdaleny Barczyk-Kurus, a także porównanie umundurowania i wyposażenia żołnierzy 27 Pułku Piechoty z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz września 1939 roku, zaprezentowane przez Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa. Na koniec Adrian Rams z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach omówił najnowsze materiały edukacyjne związane z tematyką 7 Dywizji Piechoty i kampanii 1939 roku wydane przez katowicki Oddział IPN, w tym pierwszy plakat z nowej serii „Bohaterowie kampanii wrześniowej 1939 roku” poświęcony płk. dypl. Stanisławowi Maczkowi.

W czasie trwania konferencji, na pl. Biegańskiego (przed Ratuszem) prezentowane były plenerowe ekspozycje sprzętu i uzbrojenia Wojska Polskiego z 1939 roku (Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa), współczesnego sprzętu wojskowego (Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie i Korpus Kadetów w Częstochowie) oraz sprzętu detektorystycznego i poszukiwawczego (Stowarzyszenie Grupa Częstochowska Perun), które cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców miasta.

Organizatorami jubileuszowego X Święta Pułkowego 27 Pułku Piechoty byli: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa. Partnerem obchodów był Urząd Miasta Częstochowy. Honorowym patronatem wydarzenie objął Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

***

Święto Pułkowe 27 Pułku Piechoty obchodzono w okresie międzywojennym w dniu 15 czerwca na pamiątkę zwycięskiej bitwy, jaką częstochowski pułk stoczył pod Torczynem w czerwcu 1920 r. z bolszewicką 4 Dywizją Kawalerii wchodzącą w skład Armii Konnej Siemiona Budionnego. Tradycję obchodów wskrzeszono w Częstochowie w 2011 r., kiedy to po raz pierwszy od 1939 r. zorganizowano uroczystości święta pułkowego, połączone m.in. z wystawą militariów i zachowanych pamiątek po 27 Pułku Piechoty zaprezentowaną w Muzeum Częstochowskim. W latach 2011-2019 zorganizowano łącznie dziewięć edycji święta pułkowego, a po kilkuletniej przerwie – w 2023 r. – kolejne, jubileuszowe X Święto Pułkowe 27 Pułku Piechoty.

  • Obchody X Święta Pułkowego 27 Pułku Piechoty – Częstochowa, 18 czerwca 2023 (plakat)
    Obchody X Święta Pułkowego 27 Pułku Piechoty – Częstochowa, 18 czerwca 2023 (plakat)
do góry