Nawigacja

Aktualności

Szkolenie dla nauczycieli „Polskie Siły Zbrojne w czasie II wojny światowej – historia do odkrycia” – Rybnik, 6 czerwca 2023

6 czerwca 2023 r., o godz. 14.00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM“ w Rybniku odbyło się szkolenie dla nauczycieli pt. „Polskie Siły Zbrojne w czasie II wojny światowej – historia do odkrycia”. W czasie szkolenia powiemy o wysiłku zbrojnym Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej. To właśnie polscy żołnierze walczyli na wszystkich jej frontach w imię solidarności z innymi zniewolonymi narodami.

W programie wykłady pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach:

  • Michał Miwa-Młot – Szlak bojowy II Korpusu Polskiego.
  • Adrian Rams – Lotnicy z województwa śląskiego w Polskich Siłach Zbrojnych 1940-1945.
  • Ryszard Mozgol – Projekt IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności“ – odzyskanie pamięci o zbrojnym udziale Polaków w pokonaniu III Rzeszy”.

„Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”

W związku z 80. rocznicą rozpoczęcia wędrówki armii gen. Andersa ewakuowanej z ZSRS Instytut Pamięci Narodowej przygotował międzynarodowy projekt edukacyjno-memoratywny pt. „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”, który ma na celu upamiętnić wysiłek zbrojny Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej oraz losy ludności cywilnej ewakuowanej z ZSRS wraz z armią gen. Andersa.

Podczas II wojny światowej polscy żołnierze walczyli na wszystkich jej frontach w obronie godności i wolności oraz w imię solidarności z innymi zniewolonymi narodami. Chcemy przypomnieć bohaterskie czyny naszych lotników w Bitwie o Anglię, zapomnianych polskich żołnierzy spod Tobruku, Narwiku czy Monte Cassino.

Projekt planowany jest na lata 2022–2025, obejmie swym zasięgiem ponad 50 państw na całym świecie i jest przykładem polityki historycznej skierowanej do trudnego, wymagającego odbiorcy. Odbiorcy, który nie wie nic, albo niewiele o historii Polski. Często też posiada jej bardzo przekłamany, zdeformowany przez różne środki przekazu, obraz.

Przez tytułowe „szlaki nadziei” należy rozumieć zbiorowe peregrynacje obywateli polskich w latach II wojny światowej – o charakterze zarówno wojskowym, jak i cywilnym – którym przyświecała myśl o przywróceniu wolności Polsce i światu zniewolonym przez III Rzeszę i jej sojuszników, związane z działalnością legalnych władz Rzeczypospolitej.

https://szlakinadziei.ipn.gov.pl/

do góry