Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z prof. Mirosławem Szumiłą, autorem książki "Gierek. Droga do władzy" – Katowice, 18 maja 2023

"Dlaczego ten Gierek..." - 18 maja 2023 r. odbyło się spotkanie autorskie z Mirosławem Szumiłą wokół jego książki "Gierek. Droga do władzy". Wydarzenie odbyło się w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, ul. św. Jana 10.

  • Spotkanie autorskie z prof. Mirosławem Szumiłą, historykiem Biura Badań Historycznych IPN, autorem książki "Gierek. Droga do władzy". 18 maja 2023 r. - Katowice
    Spotkanie autorskie z prof. Mirosławem Szumiłą, historykiem Biura Badań Historycznych IPN, autorem książki "Gierek. Droga do władzy". 18 maja 2023 r. - Katowice

W jaki sposób i co się do tego przyczyniło, że Gierek doszedł do władzy? Kto go dostrzegł w Polsce? Jak pobyt Gierka na Zachodzie wpłynął na jego postrzeganie w środowisku krajowych działaczy? Na czym polegała specyfika jego kariery? Czy Gierek był "czystym komunistą"? Jaką pozycję miał wśród sowietów? Gdzie ten pragmatyzm i gdzie ta ideologia w postępowaniu Gierka jako pierwszego sekretarza? Gierkowe paradoksy, spiski, układy i powiązania...

 O tych i nie tylko tematach w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika dyskutowali wraz z prof. Mirosławem Szumiłą (historykiem Biura Badań Historycznych IPN) historycy z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach:

  • dr Tomasz Kurpierz
  • dr Bogusław Tracz

Spotkanie prowadził dr hab. Adam Dziuba, OBBH IPN w Katowicach.

Więcej publikacji prof. Szymiły wokół tematu spotkania:

IPNtvPL: Edward Gierek – szkic do biografii – cykl Kulisy historii odc. 112

Czerwona elita. Komuniści u władzy w Polsce

"Autor wyczerpująco opisał i przeanalizował drogę bohatera swojej książki do najwyższej funkcji w państwie, przybliżył jego stosunki rodzinne, środowiska w jakich wyrastał, zmienne warunki w których przyszło Gierkowi żyć i działać, początki politycznej kariery i jej przebieg, tworząc dzieło interesujące i pełne […]. Książka stanowi wybitne osiągnięcie Autora i jego trwały wkład w badania naukowe nad systemem komunistycznym w Polsce."

- dr hab. Adam Dziuba, IPN Oddział w Katowicach

 "Podstawową zaletą książki Mirosława Szumiły jest szeroka podstawa źródłowa na jakiej oparł swoje ustalenia, w tym zwłaszcza włączenie do obiegu naukowego szeregu nowych informacji. Pochodzą one zarówno z archiwów zagranicznych (w tym z ponownie całkowicie niedostępnych rosyjskich!), jak i krajowych, w których Autor przeprowadził rozległą i szczegółową kwerendę. Mimo zgromadzenia ogromnej liczby biograficznych szczegółów, dobrze poradził sobie z ich selekcją, analizą i opisem, nie zanudzając czytelnika ich nadmiarem. Chciałbym to podkreślić, bo udało mu się połączyć solidny warsztat naukowy z atrakcyjnym stylem, co w polskim środowisku historycznym wciąż pozostaje rzadkością."

- prof. dr hab. Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

do góry