Nawigacja

Aktualności

Życie przechowane – Polacy ratujących Żydów w trakcie II wojny światowej. > PodCzas. Podcast IPN Katowice <. 29 marca 2023 r.

Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu historycznego > PodCzas. Podcast IPN Katowice <

  • Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu historycznego &gt; PodCzas Podcast IPN Katowice &lt;. 29 marca 2023 r.
    Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu historycznego > PodCzas Podcast IPN Katowice <. 29 marca 2023 r.

> PodCzas. Podcast IPN Katowice < rozmawiamy o historii Górnego Śląska w XX wieku, ludziach i wydarzeniach.

Ilu Polaków ratowało Żydów podczas II wojny  światowej? Co groziło za pomaganie Żydom? Jak wyglądały relacje pomiędzy nieżydowskimi mieszkańcami Górnego Śląska, a Żydami? Co decydowało o tym, że ktoś odmówił pomocy lub podjął się np. ukrycia uciekinierów z getta? Poznaj historię Polaków ratujących Żydów.

Z dr Aleksandrą Namysło rozmawia Paweł Zawisza.

Zapraszamy dowysłuchania podcastu na Spotify oraz na kanale IPNtvKatowice na YouTube

Więcej z naszych publikacji w tym temacie:

> PodCzas. Podcast IPN Katowice < poświęcony jest historii Górnego Śląska w XX wieku. Rozmawiamy o postaciach i wydarzeniach z niełatwych i nieraz zagmatwanych dziejów tego regionu. Interesuje nas wielka historia i zwykła codzienność. Mówimy zarówno o zjawiskach znanych, jak i mało popularnych. Zawsze o takich, w których odbija się specyfika XX-wiecznej historii Górnego Śląska, Polski i Europy: totalitaryzmy, wojny, przemiany kulturowe i społeczne. > PodCzas. Podcast IPN Katowice < to projekt Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pod patronatem wydawanego przez nas półrocznika popularnonaukowego „CzasyPismo”.

do góry