Nawigacja

Aktualności

Projekt edukacyjny „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Katowice, 12 stycznia 2023

W czwartek, 12 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach, przy ul. św. Jana 10 (3 piętro) odbyło się kolejne, już trzecie spotkanie w ramach projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Prelegentem była antropolog Magdalena Krajewska, naczelnik Wydziału Identyfikacji Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Warszawie.

Wydział Identyfikacji BPiI jest odpowiedzialny za szeroko pojęty proces identyfikacji ofiar zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w ramach prowadzenia Bazy Materiału Genetycznego IPN. Pracownicy Wydziału realizują zadania w zakresie zabezpieczenia antropologicznego i medycznosądowego prowadzonych prac oraz nadzoru nad przechowywaniem ekshumowanych szczątków ludzkich, dokonywania oględzin ekshumowanych szczątków oraz opracowywania opinii i ekspertyz, współpracy z prokuratorami oddziałowych komisji oraz podmiotami, którym zlecono prowadzenie badań genetycznych, a także prowadzenia zaawansowanych analiz genetycznych z wykorzystaniem systemu CODIS.

Projekt edukacyjny „Łączka i inne miejsca poszukiwań” realizowany jest już po raz piąty w województwie śląskim.

***

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” to ogólnopolski projekt edukacyjny pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, realizowany od kilku lat przez Instytut Pamięci Narodowej. Za projekt odpowiedzialne są: Biuro Przystanków Historia oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. Projekt realizowany jest przez Oddziały IPN w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie oraz Delegaturę IPN w Bydgoszczy.

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” to cykl niezwykłych lekcji historii prowadzonych podczas comiesięcznych warsztatów. Biorą w nich udział 6–8-osobowe zespoły składające się z uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 8. klas szkół podstawowych wraz z opiekunem. Uczestnicy poznają na nich metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych i otrzymują do wykonania zadania. Celem lekcji jest wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do małych ojczyzn, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków, antropologów i archeologów.

do góry