Nawigacja

Aktualności

Projekt edukacyjny „Łączka i inne miejsca poszukiwań“ – Katowice, 14 grudnia 2022

14 grudnia 2022 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach, przy ul. św. Jana 10 (3 piętro) odbyło się spotkanie z Michałem Nowakiem, archeologiem, pracownikiem Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Uczestnikom projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań“ opowiedział o roli, jaką w poszukiwaniach miejsc kaźni mają do spełnienia archeolodzy. Zajęcia miały charakter ćwiczeń. W oparciu o artefakty znajdowane w dołach śmierci, młodzież podjęła próbę identyfikacji osoby odnalezionej w trakcie prac poszukiwawczych. Była to już druga sesja ogólnopolskiego projektu.

W zajęciach wzięli udział Agnieszka Połońska i  Adam Kondracki  z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Katowicach.

Kolejne spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2023 r., w programie wykład i warsztaty, które poprowadzi antropolog Magdalena Krajewska.

Projekt realizowany jest już po raz piąty w województwie śląskim.

***

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” to ogólnopolski projekt edukacyjny pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, realizowany od kilku lat przez Instytut Pamięci Narodowej. Za projekt odpowiedzialne są: Biuro Przystanków Historia oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. Projekt realizowany jest przez Oddziały IPN w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie oraz Delegaturę IPN w Bydgoszczy.

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” to cykl niezwykłych lekcji historii prowadzonych podczas comiesięcznych warsztatów. Biorą w nich udział 6–8-osobowe zespoły składające się z uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 8. klas szkół podstawowych wraz z opiekunem. Uczestnicy poznają na nich metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych i otrzymują do wykonania zadania. Celem lekcji jest wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do małych ojczyzn, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków, antropologów i archeologów.

 

  • indeks
    indeks

 

do góry