Nawigacja

Aktualności

Oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Rajmunda Kubiszoka znakiem pamięci „Tobie Polsko” – Lubecko (pow. Lubliniec), 18 listopada 2022

18 listopada 2022 r. na cmentarzu parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Lubecku przy ul. Cmentarnej odbyła się uroczystość oznaczenia znakiem pamięci „Tobie Polsko” grobu powstańca śląskiego śp. Rajmunda Kubiszoka. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach we współpracy z Urzędem Gminy Kochanowice. W uroczystości wzięli udział: Mateusza Fila – wnioskodawca upamiętnienia, Jan Kwaśniewicz - naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach, Ireneusz Czech - wójt Gminy Kochanowice,  Andrzej Domagała - sekretarz Gminy Kochanowice, Monika Kukowka - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Damrota –wraz z uczniami oraz nauczycielami, ks. Tomasz Hajok - proboszcz Rzymsko-Katolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP M.B. Lubeckiej, Marta Pyka - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Agnieszka Naporowska - Inspektor Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Jan Kwaśniewicz, naczelnik OBUWiM w Katowicach przybliżył zgromadzonym genezę akcji „Powstańcy to wiara, nadzieja i cud! Ocalmy groby powstańców śląskich od zapomnienia” oraz symbolikę znaku pamięci „Tobie Polsko” oraz przedstawił życiorys śp. Rajmunda Kubiszoka. Następnie dokonał oznaczenia grobu, a uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze. Nie zabrakło także modlitwy, którą poprowadził ks. Tomasz Hajok.

  • Oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Rajmunda Kubiszoka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lubecku.
    Oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Rajmunda Kubiszoka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lubecku.

Rajmund Kubiszok (s. Karola i Marii z d. Doktor) urodził się 31 sierpnia 1902 r. w Wierzach (pow. oleski). Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej w swojej rodzinnej miejscowości. Karol Kubiszok – ojciec Rajmunda – był przewodniczącym biura parytetycznego w Wierzach. Rajmund również wspierał polską akcję plebiscytową. Był kurierem biura parytetycznego. W 1920 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Brał udział w przygotowaniach do II powstania śląskiego, które w powiecie oleskim nie doszło do skutku. W 1921 r. brał czynny udział w III powstaniu śląskim. Walczył wówczas w podgrupie Linke grupy destrukcyjnej N. Podczas toczonych walk powstańczych jego oddział trafił do niewoli, a on sam w efekcie do więzienia we Wrocławiu. Po zwolnieniu z więzienia wrócił do Wierzych, jednak z powodu licznych prześladowań był zmuszony w 1930 r. uchodzić na teren Polski. Zamieszkał w Sadowie, gdzie należał do Związku Powstańców Śląskich. Zmarł 29 listopada 1951 r.

oprac.: Danuta Mikoda (OBUWiM IPN Katowice)

Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci opracowanym przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach rozpoczęła się 5 lipca 2021 r. w dzień setnej rocznicy zakończenia III powstania śląskiego. Znak pamięci „Tobie Polsko” ma formę proporczyka o rozmiarach ok. 20 x 8 cm wykonanego z porcelany nagrobnej. Umieszczono na nim inwokację „Tobie Polsko”, pod którą znajduje się wizerunek orła otoczonego datami powstań, a poniżej napisy „Grób Powstańca Śląskiego” i „Instytut Pamięci Narodowej”. Proporzec jest  wzorowany na sztandarze powstańczym „Tobie Polsko”, który wykonano na początku 1920 r. w pracowni przy redakcji „Katolika” w Bytomiu i który obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Muzeum posiada także fotografię z uroczystości upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 Maja, która przedstawia pochód mieszkańców wsi Osiek (pow. strzelecki, woj. opolskie) z tymże sztandarem niesionym przez A. Szulca do Rozmierzy. Uroczyści te obchodzono na całym Górnym Śląsku w niedzielę 2 maja 1920 r. i były to pierwsze legalne obchody tej rocznicy na tym terenie. Dzięki postanowieniom artykułu 88 Traktatu Wersalskiego o przeprowadzeniu plebiscytu, dla zapewnienia jego bezstronności, w lutym 1920 r. obszar plebiscytowy wyłączono z państwa niemieckiego i poddano kontroli wojsk alianckich, a pełnię władzy przejęła na nim Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa Górnego Śląska z gen. Henri Le Rondem na czele. Umożliwiło to Polakom legalne demonstrowanie swoich dążeń i używanie symboli narodowych.

  • Znak pamięci "Tobie Polsko".
    Znak pamięci Tobie Polsko
do góry