Nawigacja

Aktualności

Światowy Dzień Sybiraka – Katowice, 16 września 2022

W 2013 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka. Uchwałę w tej sprawie przyjęto przez aklamację.

Katowickie obchody Światowego Dnia Sybiraka odbyły się w piątek 16 września 2022 r. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów przy tablicy upamiętniającej dr. Józefa Zemłę, znajdującej się przed wejściem do Sądu Okręgowego przy ul. Francuskiej 38 w Katowicach. Tablica upamiętnia dr. J Zemłę, Sybiraka, przedwojennego wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach oraz współtwórcę pierwszego w Polsce powstałego tu właśnie Zrzeszenia Sybiraków. Druga część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Sybiracy-Sybirakom, znajdującym się na cmentarzu ewangelickim przy ul. Francuskiej 47. Duchowni różnych wyznań modlili się o pokój oraz dusze tych osób, które nie wróciły z zesłania. Wręczono także medale przyznane przez Zarząd Główny osobom zasłużonym dla środowiska Sybiraków. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

W uroczystości udział wzięli: prezes Związku Sybiraków w Katowicach Małgorzata Kalańska, wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach Marek Sidełko, naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach Jan Kwaśniewicz, członkowie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach, prezesi Kół Terenowych Związku Sybiraków i członkowie Związku, ks. biskup dr Marian Niemiec, ksiądz Ireneusz Tatura kapelan Sybiraków, prałat ks. Andrzej Suchoń, doradca Wojewody Śląskiego Czesław Sobierajski, przedstawiciele Marszałka Województwa Śląskiego, sekretarz Miasta Katowice Maciej Stachura. W uroczystości wzięła młodzież szkolna z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach wraz z zespołem muzycznym, klasy mundurowe z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele katowickich szkół ze sztandarami, delegacja ze sztandarem Związku Sybiraków z Oddziału w Gliwicach. Asystę honorową podczas uroczystości zapewnili żołnierze z bytomskiego garnizonu.

Dr Józef Zemła - urodzony w Polance Wielkiej koło Oświęcimia, społecznik oraz wychowawca kadr Legionów Polskich, oficer, instruktor Związku Strzeleckiego, zesłaniec na Syberię w latach 1914-1921, uczestnik kampanii syberyjskiej 5. Dywizji Strzelców Polskich w randze kapitana, sędzia sądów odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie, Katowicach, Królewskiej Hucie (Chorzów) i Mikołowie, piłsudczyk, współtwórca, działacz i prezes pierwszego Zrzeszenia Sybiraków w Katowicach, aresztowany i zamordowany przez Niemców w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen.

Uroczystość  została zorganizowana przez: Oddział Związku Sybiraków w Katowicach, Sąd Okręgowy w Katowicach oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

 

 


 

do góry