Nawigacja

Aktualności

ZAJĘCIA ODWOŁANE: Prezentacja teki edukacyjnej „O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989)” dla nauczycieli – Częstochowa, 21 września 2022

Z powodu niedostatecznego zainteresowania wydarzeniem jesteśmy zmuszeni odwołać prezentację teki edukacyjnej „O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989)”, zaplanowaną na środę 21 września 2022 r.

  • Prezentacja teki edukacyjnej „O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989)” dla nauczycieli – Częstochowa, 21 września 2022
    Prezentacja teki edukacyjnej „O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989)” dla nauczycieli – Częstochowa, 21 września 2022

Zapraszamy nauczycieli na prezentację teki edukacyjnej „O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989)”. Wydarzenie zapoczątkuje spotkanie on-line z pracownikami delegatury IPN w Bydgoszczy oraz autorami teki dr Przemysławem Wójtowiczem z Referatu Badań Historycznych oraz dr Katarzyną Maniewską z Referatu Edukacji Narodowej. W ramach spotkania zostaną przedstawione okoliczności powstania niezależnych ruchów rolniczych w powojennej Polsce oraz geneza, struktura i wartości edukacyjne prezentowanej teki. W następnej części wydarzenia odbędą się warsztaty dla nauczycieli, w czasie których omówione zostaną przykładowe ćwiczenia z wykorzystaniem prezentowanych materiałów edukacyjnych. Uczestnikom warsztatów zostanę przekazane darmowe egzemplarze teki.

Prezentacja odbędzie się 21 września o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjnego im. Gen. Janusza Gąsiorowskiego – Przystanek Historia w Częstochowie (aleja Najświętszej Maryi Panny 52). Za względu na charakter on-line pierwszej części wydarzenia udział w niej będzie możliwy również za pośrednictwem komunikatora internetowego, więcej informacji po przesłaniu zgłoszenia

Chęć wzięci udziału w wydarzeniu, zarówno osobiście jak i on-line w jego pierwszej części prosimy zgłaszać na adres: karol.krajewski@ipn.gov.pl lub telefoniczne 34 370 70 91.

Serdecznie zapraszamy!

Prezentowany materiał edukacyjny, w skład którego wchodzą teksty dla nauczyciela oraz ćwiczenia dla uczniów, ma za zadanie wspierać pracowników szkół ponadpodstawowych w procesie kształcenia historycznego, uzupełniać narrację i treści nieobecne w podręcznikach szkolnych odnoszące się do antykomunistycznego oporu społecznego mieszkańców polskiej wsi w okresie komunistycznej dyktatury. Dotyczy to szczególnie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., kiedy to ukształtowały się niezależne związki chłopskie, na bazie których powstały różne nurty „Solidarności” rolniczej.

Publikacja, obejmująca okres 1944–1989, została podzielona według układu chronologicznego na trzy części. W skład każdej z nich wchodzą dwa oddzielne zeszyty.

  • Część 1: Komuniści wobec polskiej wsi, wieś wobec komunizmu 1944–1956 – esej dla nauczyciela plus 35 tekstów źródłowych oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia.
  • Część 2: Sytuacja wsi polskiej i niezależne organizacje chłopskie w latach 1956–1981 – esej dla nauczyciela plus 12 tekstów źródłowych oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia.
  • Część 3: Narodziny i działalność rolniczej „Solidarności” 1981–1989 – esej dla nauczyciela plus 24 teksty źródłowe oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia.

Teka jest dostępna online na stronach internetowych: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/140285,Teka-edukacyjna-IPN-O-wies-polska-wolna-niezalezna-samorzadna-Od-PSL-do-NSZZ-RI-.html

 

do góry