Nawigacja

Aktualności

Materiały dot. Eugeniusza Raabe

W związku z 83 rocznicą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow i wybuchu II wojny światowej oraz ze zbliżającą się rocznicą napaści ZSRS na Polskę, Oddziałowe Archiwum IPN w Katowicach prezentuje szerszemu gronu odbiorców materiały archiwalne przekazane przez osobę prywatną, obrazujące losy jednego z milionów Polaków, którzy bezpośrednio doświadczyli  okrucieństwa związanego z wybuchem II wojny światowej, jak również z agresją ZSRR na Polskę w 1939 r.

Materiały te, przekazane w formie daru prywatnego, dotyczą Eugeniusza Edwarda Raabe, urodzonego 29 grudnia 1900 r. w Walentynowie pow. Kutno (obecnie część miasta Kutna), zamieszkałego przed wybuchem II wojny światowej na terenie Poznania. Eugeniusz Raabe ukończył Szkołę Podchorążych Wojsk Łączności w Zegrzu w 1927 r. Od stycznia 1929 r. do końca roku pracował przy organizacji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. W 1930 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu. W tym samym roku podjął pracę w Komunalnej Kasie Oszczędności miasta Poznania. Dwa lata później został mianowany podporucznikiem rezerwy. W 1938 r. dodatkowo rozpoczął pracę naukową w Wyższej Szkole Handlowej jako asystent prof. Witolda Skalskiego przy katedrze „Analiza Bilansów”. Ponadto był członkiem Zarządu Związku Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu i jednocześnie prowadził kursy dla księgowych, organizowane przez związek.

W 1939 r. po agresji ZSRS na Polskę Eugeniusz Raabe został wraz z tysiącami innych Polaków zatrzymany i wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną. Następnie został osadzony w obozie jenieckim w Starobielsku i zamordowany przez NKWD w Charkowie w 1940 r. W lutym 1946 r. rodzina Eugeniusza Raabe otrzymała potwierdzenie, iż figurował w spisach osób zaginionych z obozu w Starobielsku.

Wśród materiałów przekazanych do zasobu OA IPN w Katowicach znajdują się dokumenty osobiste Eugeniusza Raabe, fotografie, legitymacje z lat 1920–1946. Na uwagę zasługuje  świadectwo pracy wystawione w dniu wybuchu II wojny światowej – 1 września 1939 r., zawierające informacje dot. przebiegu pracy Eugeniusza Raabe w KKO w Poznaniu, a także pisemne zapewnienie o ciągłości świadczenia pracy w obliczu wybuchu wojny. Jednak na szczególne wyróżnienie zasługuje karta pocztowa wysłana przez Eugeniusza Raabe do żony z obozu w Starobielsku w dniu 29 listopada 1939 r. oraz telegram wysłany stamtąd do żony dnia 2 kwietnia 1940 dokładnie o godz. 9.30. Telegram ten był ostatnią wiadomością od Eugeniusza Raabe.

Sygnatura: IPN Ka 454/125

do góry