Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Rok 1921 na Górnym Śląsku“ – Świętochłowice, 23 listopada – 10 grudnia 2021

 • Otwarcie wystawy „Rok 1921 na Górnym Śląsku“ – Świętochłowice, 23 listopada 2021
  Otwarcie wystawy „Rok 1921 na Górnym Śląsku“ – Świętochłowice, 23 listopada 2021

W stulecie ustalenia polsko-niemieckiej granicy państwowej na Górnym Śląsku Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach przygotował wystawę „Rok 1921 na Górnym Śląsku”, która jest kontynuacją dwóch ekspozycji przygotowanych w latach ubiegłych poświęconym wydarzeniom z lat 1919-1920.

23 listopada 2021 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie wystawy „Rok 1921 na Górnym Śląsku“ w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (ul. W. Polaka 1). W czasie wernisażu wykład wygłosiła Renata Skoczek (OBEN IPN Katowice), autorka wystawy.

 • Otwarcie wystawy „Rok 1921 na Górnym Śląsku“ – Świętochłowice, 23 listopada 2021
  Otwarcie wystawy „Rok 1921 na Górnym Śląsku“ – Świętochłowice, 23 listopada 2021
 • Otwarcie wystawy „Rok 1921 na Górnym Śląsku“ – Świętochłowice, 23 listopada 2021
  Otwarcie wystawy „Rok 1921 na Górnym Śląsku“ – Świętochłowice, 23 listopada 2021
 • Otwarcie wystawy „Rok 1921 na Górnym Śląsku“ – Świętochłowice, 23 listopada 2021
  Otwarcie wystawy „Rok 1921 na Górnym Śląsku“ – Świętochłowice, 23 listopada 2021
 • Otwarcie wystawy „Rok 1921 na Górnym Śląsku“ – Świętochłowice, 23 listopada 2021
  Otwarcie wystawy „Rok 1921 na Górnym Śląsku“ – Świętochłowice, 23 listopada 2021

Sto lat temu Górny Śląsk trafił na pierwsze strony światowych gazet za sprawą plebiscytu, który miał rozstrzygnąć problem przynależności państwowej tego regionu oraz trzeciego zbrojnego zrywu Polaków, którzy domagali się przyłączenia do Polski. Sprawa górnośląska była wówczas częścią międzynarodowej polityki budowania nowej równowagi europejskiej po I wojnie światowej. Trzecie i ostatnie powstanie śląskie wybuchło po plebiscycie, który odbył się 20 marca 1921 r. i tuż przed niekorzystnym dla Polski rozstrzygnięciem podziału terenu plebiscytowego, które miało zapaść na początku maja w Londynie. Ostateczna decyzja o przebiegu granicy polsko-niemieckiej podjęta na forum międzynarodowym 20 października 1921 r., zakończyła skomplikowany i długotrwały proces kształtowania granic II Rzeczpospolitej oraz walkę Górnoślązaków o przyłączenie do Polski.

Ekspozycja przedstawia na dziewięciu planszach najważniejsze wydarzenia w regionie od wejścia w życie regulaminu plebiscytu, który ustalał najważniejsze kwestie związane z głosowaniem do zatwierdzenia przez Radę Ambasadorów linii granicznej dzielącej Górny Śląsk na część polską i niemiecką.

Wystawie towarzyszy katalog poszerzony o fotografie, które nie zmieściły się na planszach wystawienniczych.

Autorka wystawy: Renata Skoczek

Projekt graficzny: Bogusław Nikonowicz

Recenzja: dr Mirosław Węcki

Wystawa była prezentowana do 10 grudnia 2021 r.

do góry